fő tartalom

Tóth Ferencné

Tóth Ferencné 1977 óta pedagógus Dunaújvárosban.

A Kecskeméti Óvónőképző Intézet elvégzése után a Dunaújvárosi 21-es számú Óvodában kezdte el óvodapedagógusi pályáját. Részt vett az új óvoda indulásának szép, de nagyon sok energiát igénylő munkájában, később az óvoda Tanács tagjaként tevékenykedett.

Óvodájában tagja volt a matematika, majd a testnevelés munkaközösségeknek, ahol bemutató foglalkozásokat is tartott. 1992-ben a Budapesti Tanítóképző Főiskola által indított diplomaújító intenzív tanfolyamot is elvégezte. 1997-ben óvodavezető helyettes lett.

1998 óta dolgozik a Szivárvány Óvodában, illetve azóta már Tagóvodában, amelynek 2004-ben vezetői posztjára sikerrel pályázott, azóta is ennek a tagintézménynek a vezetője. Számos továbbképzésen, tanfolyamon vett részt, melyeket eredményesen használt, sikeresen kamatoztatott munkájában. 2006-ban szakvizsgázott a közoktatás vezetői szakirány elvégzését követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

A Szivárvány Tagóvoda vezetőjeként mindig is a már elért eredmények, megvalósult törekvések megőrzésére és folytatására törekedett. Újabb és újabb lehetőségeket keresett ennek a céljának a beteljesítéséhez, támogatta az óvodánkban jól működő projekteket, úgy mint a „Zöld Óvoda”, a „Zöld Világunk munkaközösség”, a „Körlánc mozgalom”, az egészségfejlesztési rendezvények, a mentálhigiénés előadások, a tréningek, a városrészi nyitott gyereknapok, és egyéb műhelyfoglalkozások.

Élére állt a „Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egysége Referencia Intézményi felkészülése” című TÁMOP pályázati projekt megvalósításának projektmenedzserként, amelyben az óvoda két „jógyakorlat” bemutatásával is indult, és sikeresen bemutatkozott.

Helyi pályázatokat ragadott meg, és segítőket szervezett annak érdekében, hogy az óvoda udvarát Zöld Udvarhoz méltóvá tehessék, és a gyermekek számára örömtelivé, természetközelivé varázsolhassák.

Irányítása, vezetése alatt a Szivárvány Tagóvoda pedagógiai munkája mindig is elismert volt városunkban, a szülők szívesen íratták ebbe az óvodába a gyermekeiket, és akítvan működtek együtt szépítésében, fejlesztésében.

Tóth Ferencné, Terike óvó néni mindezt a sok szép eredményt természetesen saját gyerekcsoportjában való napi munkája mellett érte el, hiszen őt is körbelengi napi 20-25 gyermek, az ő szüleik, az ő gondjaik, örömeik, az azokkal járó feladatok, amelyeket ugyanúgy teljesíteni kell, ahogyan minden óvodapedagógusnak, akinek emellett nem feladata egy tagintézmény vezetése.

Ő az új kihívások hatására is minden helyzetben megállta a helyét.

A változások mindig új lendületet adtak munkájának.

Óvodapedagógusként negyven éve töretlen szorgalommal végzi munkáját.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő hivatástudatának, a több évtizedes nevelői tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Tóth Ferencné óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.