fő tartalom

Tóth Tiborné

Tóth Tiborné pedagógusi pályáját képesítés nélküli nevelőként kezdte 1972-ben Nagyszekeres községben, majd folytatta Kisapostagon. 1979-ben szerzett tanári diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, Nyíregyházán. Ezt követően kezdett el tanítani a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ahol először napközis nevelőként dolgozott, majd diplomája megszerzése után biológia-testnevelés szakos tanárként kapott kinevezést. Mind a két tantárgy tanítása hamar a szívügyévé vált.

A tanárnő 40 évnyi pedagógiai tapasztalattal a birtokában nyugdíjba vonult. A felmerülő problémákat mindig jól kezelte, megnyugtató, egyenes megoldásokat keresett. Hosszú időn keresztül szerény körülmények között dolgozott testnevelőként, az iskola helyi adottságait mégis rugalmasan kezelte.

Tanulói elé példaként állhatott tudatos, kiforrott nevelői egyéniségével, szakmailag jól felkészült, gazdag módszertárával. Hosszú ideig vállalt osztályfőnöki feladatokat, tanítványaival jól megérttette magát.

Kiegyensúlyozott kedélyű, egyenletes munkabírású ember. Munkatempója nyugdíjazása küszöbén sem csökkent. Magas óraszámban tanított, hiszen ráhárult az iskola felső tagozatos sportmunkájának és versenysportjának megszervezése. Tapasztalatainak és bátor kezdeményezéseinek köszönhetően a nevelőtestület őt választotta az Iskolai Sportkör vezetésére, valamint a Természettudományi munkaközösség vezetésével is őt bízta meg. Feladatait kifogástalanul látta el, a nevelői közösség, valamint a tanulók igényeinek figyelembevételével.

Szinte lehetetlen 40 évi munkát, a naponta megvalósított feladatokat röviden felsorolni, hisz annyi mindent köszönhet neki az iskola, a kollégák és a gyerekek az ő lendületének, s hatalmas munkabírásának.

Hosszú és kifogástalan pedagógiai munkásságának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése, a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Tóth Tiborné tanárnő részére adományozta.

  • Frissítve: 2013. június 11.
  • Létrehozva: 2013. június 11.