fő tartalom

Védelem a partfalnak

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül az "Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" tárgyban pályázati felhívást tett közzé 2007-ben.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 383/2007. (IX.13.) KH. számú határozatával elhatározta a "Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) című fejlesztések megvalósítását. Ugyanakkor felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntés - előkészítése első szakaszára vonatkozó pályázati anyag, kiemelt projekt adatlap benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. A kiemelt projekt adatlap benyújtásra került, mellyel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító hatósága tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Kormány 2008. február 13-ai ülésén döntött a projektjavaslatunk Akciótervben történő nevesítéséről. A Kormány döntése alapján a projektjavaslat maximális támogatási összege: 283.560.000.- Ft volt, azonban a Kormány a projektjavaslat támogatásához feltételeket szabott.

A kőtár alatti partfalszakasz helyreállítási munkálatai

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)" című, KDOP-4.1.1/C -2008-0002 azonosító számú részletes projektjavaslatunk 2008. augusztusában benyújtásra került a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - mint Közreműködő Szervezet - részére. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2008. (IV.24.) KH. számú határozatával döntött arra vonatkozóan, hogy a projekt végrehajtásához a 283.560.000.- Ft-os támogatási összeg figyelembevételével 50.040.000.- Ft önkormányzati önrészt biztosít.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. december 19-én kelt levelével értesítette önkormányzatunkat, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosító számú pályázatunkat 275.706.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt végrehajtására a Támogatási szerződés 324.350.000.- Ft bruttó összeggel - 48.654.000.- Ft önkormányzati saját forrás figyelembevételével - 2009. február 19-én aláírásra került. A Támogatási szerződésben rögzítettek szerint a projekt végrehajtási határideje: 2010. december 31.

A Városvédők érdeklődő kérdéseiben nem volt hiány

A "Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)" című projektünk I. üteme keretén belül megvalósítani tervezett beruházások:

 • a Kőtár alatti veszélyes partfalszakasz helyreállítása;
 • 4 db csáposkút (a II. számú, V. számú, VII. számú és VIII. számú csáposkutak) korszerűsítése, valamint
 • 8 db új talajvízszintészlelő kút létesítése.

Az építési munkák elvégzésére - Tímár László hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásával - nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárást hirdetett meg önkormányzatunk. A Közbeszerzési Értesítőben 2009. szeptember 25-én megjelent (KÉ. 19373/2009.) ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok bontási eljárását a 2009. november 03-ai együttes ülésén tartotta meg a Közbeszerzési Tanácsadó Testület és a Közbeszerzési Munkacsoport.

Az ajánlattételi felhívásra egyetlen ajánlat érkezett be, melyet a "Dunaújváros - Kőtár Konzorcium" nyújtott be. A konzorciumvezető a SYCONS Kft. (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.) Az ajánlat tartalmazta a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkáinak elvégzését, - illetve mivel arra lehetőség volt az arra vonatkozó alternatív ajánlatot - valamint a 8 db talajvízszintészlelő kút kivitelezési munkáinak elvégzését. Ajánlattevő azonban nem tett ajánlatot a 4 db csáposkút korszerűsítési munkáinak elvégzésére.

Szemesy István a kivitelezést végző SYCONS Kft.
ügyvezetője beszélt a munkálatokról
Szendrődi Tibor tájékoztatja a Városalapító
érdeklődőket

A munkák maradéktalan elvégzése érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 10-ei ülésén döntött az 595/2009. (XII.10.) KH. számú határozatával, melynek értelmében a közbeszerzési eljárás

 • "a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkáinak elvégzése" megnevezésű 1. része győztesének a "Dunaújváros - Kőtár Konzorcium"-ot nyilvánította ki a bruttó 174.033.909.- Ft összegű alternatív ajánlatának elfogadásával.
 • "a 8 db talajvízszintészlelő kút kivitelezési munkáinak elvégzése" megnevezésű 3. része győztesének a "Dunaújváros - Kőtár Konzorcium"-ot nyilvánította ki a bruttó 30.481.320. Ft összegű ajánlatának elfogadásával.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazta a polgármestert, hogy a „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) című, KDOP-4.1.1./C-2008-0002 azonosító számú Támogatási szerződésben szereplő fejlesztések maradéktalan végrehajtása érdekében a 4 db csáposkút korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást ismételten folytassa le, és a nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási szerződést kösse meg.

A fentiek értelmében a 2009. december 11-én megtartott eredményhirdetési eljáráson a közbeszerzési eljárás győzteseként a SYCONS Kft. (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.) került kihirdetésre.

Az Uniós támogatásból és az önkormányzati saját forrásból a projekt keretén belül megvalósuló munkák, nevezetesen

 • a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkáinak elvégzésére, (az alternatív ajánlat elfogadásával), valamint
 • a 8 db talajvízszintészlelő kút létesítésére
  A 902-as jelű új
  talajvízszintérzékelő kút

a Vállalkozási szerződések 2009. december 28-án aláírásra kerültek a konzorciumvezető SYCONS Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között.

A munkák megkezdése előtt az Uniós támogatásban részesített projektet lebonyolító, - a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és -Fejlesztési Irodája - 2010. március 09-ére munkaterület átadás – átvételi eljárást hívott össze a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkáinak, valamint a 8 db talajvízszintészlelő kút létesítése kivitelezési munkáinak a megkezdése előtt.

Jelenleg a munkák megkezdődtek, azok kivitelezése folyamatban van. A 8 db talajvízszintészlelő kút kivitelezési munkáinak a szerződés szerinti befejezési határideje: 2010. július 15. A Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkáinak a szerződés szerinti befejezési határideje: 2010. november 01.

A 4 db csáposkút korszerűsítésére a közbeszerzési eljárást meg kellett ismételni, mivel arra ajánlat nem érkezett be. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására Tímár László hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásával került sor.

A Duna part a munkálatok idején
Az V. számú csáposkút helyreállítási munkálatai

A Közbeszerzési Értesítőben az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ. 3454/2010. szám alatt, 2010. február 26-án jelent meg. Az ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok bontási eljárása 2010. március 24-én került lefolytatásra. A munkák kivitelezésére 5 db ajánlatot nyújtottak be. A beérkezett ajánlatok értékelése után az eredményhirdetési eljárásra 2010. április 16-án került sor.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva - a Közbeszerzési Tanácsadó Testület javaslatát figyelembe véve, a 197/2010. (IV.16.) PH számú határozatával a "Dunaújváros, Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) kivitelezési munkái (KDOP-4.1.1/-2008-0002) keretén belül 4 db csáposkút korszerűsítése" tárgyban kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás győztesének, mint összességében legelőnyösebb ajánlattevőnek, a TIMPANON P+P Kft-t (Székhelye: 2459 Rácalmás, József Attila u. 42., Telephelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 36/B) nyilvánította.

Az összességében legelőnyösebb ajánlattevővel, a TIMPANON P+P Kft-vel a Vállalkozási szerződés bruttó 96.152.193.- Ft összeggel 2010. május 06-án aláírásra került.

A 4 db csáposkút korszerűsítési munkái kivitelezésének megkezdése előtt 2010. május 17-én a munkaterület átadás - átvételi eljárás lefolytatásra került.

A 4 db (II; V; VII; és VIII. számú) csáposkút korszerűsítési munkái megkezdődtek, a munkák szerződés szerinti befejezési határideje: 2010. szeptember 30.

Terv szerint folynak a partfal-védelmi munkálatok

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)” című, KDOP-4.1.1/C –2008-0002 azonosító számú projekt előrehaladásáról a következő tájékoztatást adjuk:

A „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)” című projekt I. üteme keretén belül megvalósítani tervezett beruházások közül a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítási munkái megfelelő ütemben haladnak, a SYCONS Kft. kivitelezésében.

A 4 db csáposkút, (mind a II. számú, az V. számú, a VII. számú és a VIII. számú kút) korszerűsítési munkálatait folyamatosan végzi a TIMPANON P+P Kft.

A 8 db új talajvízszint-észlelő kút kivitelezési munkáit a SYCONS Kft. elkészítette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. július 20-án lefolytatásra került. Jelenleg folyamatban van a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének az előkészítése.

A projekt megfelelő ütemben halad, a 2010. december 31-ei teljesítési határidő betartásának előreláthatólag akadálya nincsen.

a VII. számú csáposkútnál kihelyezett tájékoztató tábla fotója
kivitelezés a VII. számú kútnál
egy db új talajvízszintészlelő kút

Műszaki átadás-átvétel

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és – Fejlesztési Irodája a vállalkozó készrejelentése alapján- előzetes időpont egyeztetés után- 2010. október 14-én lefolytatta a támogatásban részesített „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Sikló út közötti partvédőmű) című, KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosítási számú projekt keretén belül a 4 db (II, V, VIII, VIII. számú) csáposkút korszerűsítési munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárását. A munkák kivitelezője a TIMPANON P+P Kft. volt. A három részfeladatból álló projekt két részlete így lezárult, s továbbra is megfelelő ütemben halad, a 2010. december 31-ei teljesítési határidő betartásának előreláthatólag akadálya nincsen.


csáp a víz felett

II. számú kút, elektromos főkapcsoló a kútházban

II. számú kút, víz alatti csáp

II. számú kút, akna alul nézet

II. számú kút szivattyú -36,50 m

VII. számú csápos kút, kútház

VII. számú csápos kút csörlőberendezés

A Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkáinak műszaki átadás – átvételi eljárása megtörtént

A támogatásban részesített „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és Sikló út közötti partvédőmű)” című, KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosítási számú kiemelt projekt keretén belül a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkái (I. üteme) 2010. november 15-én megkezdettnek nyilvánított műszaki átadás - átvételi eljárásának lezárása 2010. november 23-án megtörtént.

A SYCONS Kft. által elkészített munkák helyszíni bejárása alapján mind a műszaki ellenőr, mind az üzemeltető, mind pedig a beruházó hozzájárult a megvalósult létesítmény műszaki átadás - átvételéhez, azt üzemeltetésre és fenntartásra alkalmasnak találták.

A „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)” című, KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosítási számú kiemelt projekt keretén belül megvalósítani tervezett beruházások, nevezetesen:

a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása,
a 4 db (a II; az V; a VII. és a VIII. számú) csáposkút korszerűsítése, valamint
a 8 db talajvízszintészlelő kút létesítése

kivitelezési munkái elkészültek. Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a támogatásban részesített projekt építési munkái fizikailag megvalósultak.

 • Frissítve: 2011. május 23.
 • Létrehozva: 2011. május 23.