fő tartalom

Venczelné Gulyás Edit

Venczelné Gulyás Edit az Arany János Általános Iskolában évekig vezette az informatikai munkaközösséget.

Mi tette őt alkalmassá erre a feladatra? Miért választották őt kollégái vezetőjüknek egy olyan munkakörre, amely első osztálytól nyolcadikig átível, és összefogásra, közös feladatvállalásra készteti a tanítókat, tanárokat egyaránt?

A kérdésekre a választ Venczelné Gulyás Edit pedagógiai munkássága adja meg

Tanítóképző főiskolán diplomázott. Az informatikával szervezeti keretek között ’98-ban, ’99-ben ismerkedett meg, amikor megszerezte a felsőfokú oktatásinformatikus szakképesítést. Ettől kezdve folyamatosan bővítette számítástechnikai ismereteit. Továbbtanult és kiegészítette tudását informatikai műveltségterülettel is, így taníthat a felső tagozaton is az 5. és a 6. évfolyamban is.

Elvégezte a BioDigit multimédia-szerkesztő tanfolyamot. Felismerte, hogy a multimédia a számítástechnika egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Népszerűsítette kollégái között. Megszervezte, hogy az iskolában elindulhasson egy tanfolyam. Tizenkét pedagógus vett részt a képzésen.

A BioDigit multimédia Kft-vel való kapcsolatát folyamatosan fenntartotta. A LapodaMese alkotó-programozója, Topor Gyula előadást tartott a LapodaLogo használatából. Az iskola tanulói rajzokat készítettek az ingyenesen letölthető LapodaMese nevű szoftverhez. A program egy egyszerű rajzoló programhoz hasonlítható, azzal az „apró” különbséggel, hogy itt a képet annak nevét beírva lehet kiválasztani, így a gyermekek rákényszerülnek az írásra, olvasásra, ezzel segítve a tanítás – tanulás folyamatát.

Az informatikai ismeretek fontosságát minden lehetséges alkalommal népszerűsítette. Az iskolában indított ECL start tanfolyamon 20 pedagógus vett részt. Ezt a városban egyedülálló eredményt nem érték volna el, Venczelné Gulyás Edit segítő közreműködése nélkül.

Arra törekedett, hogy a munkaközösség tagjai megismerjék egymás munkáját. A munkatervet úgy állították össze, hogy minden pedagógus azt a területet válassza szakköri tevékenységéül, amely az erőssége volt. Felkínálták a diákoknak pl.: a PowerPoint, a Paint, a Word, az Excel programokat és az internethasználat megismerését.

Nem volt könnyű a szakkörök tematikájának összeállítása, hiszen a tanítványok a számítógépekkel együtt nőnek fel. A modern technikák és a számítógép nélkül el sem tudják az életüket képzelni, és már kisiskolás korban tudnak számítógépezni és mobiltelefont használni.

A mai diákoknak megváltoztak a tanulási szokásaik, s ez problémákat vet fel az oktatási rendszerben is, elsősorban a tanítási módszerek területén. A tanároknak („digitális bevándorlók” – Marc Prensky) nehéz átadni a tudásukat a mai fiataloknak, akik hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz, és annak befogadásához. Képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni. A mai fiatalok egyre kevesebb időt töltenek olvasással, viszont egyre többet játszanak pl. számítógépes játékokkal.

Az volt a célkitűzése munkaközösség-vezetőként, hogy a szakköri keretek között egyre több lehetőséget nyújtsanak a tanulóknak, olyan programok megtanulására, amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz, valamint olyanokat is, amelyek lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. Felismerte azt, hogy az elméleti ismeretek megismerése mellett rendkívül fontos szerepet kell betölteni a gyakorlati alkalmazásnak.

Informatika tantárgyból a tanulók nem tankönyvből, hanem az interneten elérhető forrásból szerezték meg a szükséges ismereteket. Megtanította tanítványainak, hogy miként igazodjanak el az információk útvesztőiben.

Iskolai és városi versenyeket szervezett a munkaközösség tagjaival közösen. Felkészítette tanítványait a városi megmérettetésekre. A diákok gyakran értek el kiváló eredményt a versenyeken.

A munkaközösség éves tervében gyakran választott valamilyen konkrét témakört, ami köré csoportosította a feladatokat. Például célul tűzte ki Dunaújváros természeti értékeinek megismerését, informatikai eszközökkel kifejezve. A tanulók PowerPoint rajzprogram felhasználásával és fotók készítésével oldották meg a feladatot. Kiemelt terület a Baracsi úti arborétum védett fáinak dokumentálása volt. Az általa szervezett PowerPoint verseny legjobb alkotásai felkerültek a Műszaki Tankönyvkiadó honlapjára 2006-ban, a „Mosolyklub” linkre.

Az évek folyamán több bemutató tanítást tartott kollégáinak és szülőknek. Kiemelkedő esemény volt, amikor egy ilyen programon részt vett az Országos pedagógiai Intézet két nemzetközi szakreferense, Dr. Hunya Márta, a neveléstudományok doktora és Szabó Mária tudományos munkatársa, valamint a Műszaki Kiadó igazgatója, Orgován Katalin és a kiadó informatikai vezetője, Csík Zoltán.

A IV. interaktív tábla konferencia módszertani börzéjén bemutató előadást is tartott tanítványai közreműködésével, „Madarak és fák napja” címmel. Támogatója a Műszaki Kiadó volt. Az Interaktív Oktatási Portálon meg lehetett tekinteni a vele készült digitális riportot is, amely az iskola honlapjára is felkerült.

Előadást tartott a Műszaki tankönyvkiadó Országos Módszertani napján is.

Műszaki Tankönyvkiadó országos digitális fotópályázatán („Örömmel tanulni, örömmel tanítani”) 1. helyezést ért el a Corel program felhasználásával.

Könyvet írt, “Első könyvem a számítógépről” címmel, amelyet a Műszaki Kiadó támogatott.

  • 2013. Megbízást kapott az “Oktatási módszertani, szakmai tanácsadás, tervezés, elbírálás, szakértés” feladatokra, a Műszaki Kiadótól az 1-2. osztályos környezetismereti tankönyvek, munkafüzetek átdolgozására.
  • 2014-2015. Az oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részéről Demeter László vezető szerkesztő felkérésére pedagógiai lektor volt az OFI kísérleti könyvek és munkafüzetek munkálataiban 1-4. osztályig. Ez összesen 8 kiadványt jelent.
  • 2014. Nemzeti tehetség Program
    Innovatív ötletek a kisiskolások informatikai oktatásában címmel bemutatta oktatási kutatómunkáját és gyakorlati alkalmazását. A szakmai zsűri tetszését maximálisan elnyerte. Helyszín: Dunaújvárosi Főiskola.
  • 2014. Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban, Őszi szakmai napok a „Dunaújvárosi Egyetem” rendezvénysorozaton előadást tartott.
  • 2017. június 16. Iskolai alsós tagozatos gyerekeknek Kísérletezők Klubja tehetséggondozó sorozatot végez heti rendszerességgel és 350 gyereket megmozgató 3 hetes projektet szervezett.

Venczelné Gulyás Edit példamutatóan irányította az informatikai munkaközösséget. A technika fejlődéséből eredő új eszközöket előszeretettel alkalmazta, és erre ösztönözte a munkatársait is.

Szakmai munkáját kiválóan végző pedagógus, aki számára a tanítás nem munka, hanem öröm. Tantárgyait kiemelkedő szakmai tudással tanította. Az órákra rendkívül nagy odaadással, lelkiismeretesen készült. Tanfolyamok, továbbképzések sorát végezte el azzal a céllal, hogy minél magasabb szinten végezhesse feladatát.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű hivatástudata, és lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat, Venczelné Gulyás Edit pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.