Vida Zsuzsanna

Vida Zsuzsanna a Petőfi Sándor Általános Iskola iskolatitkára, tanulmányait Dunaújvárosban, a Dr. Münnich Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola gép és gyorsíró általános ügyviteli ágazatán végezte. Szakközépiskolai érettségi bizonyítványt szerzett, mely középfokú jegyzőkönyvvezető; gyorsíró; gépíró; valamint ügyviteli feladatok ellátására jogosít. Később, az irodai munka elektronikus feladatainak megjelenésével, szükségessé vált tudásának továbbfejlesztése. 2004-ben a Rudas Közgazdasági Középiskolában ECDL START néven Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerzett.

Vida Zsuzsanna munkaviszonyát a Dunai Vasműben kezdte. 1973. június 29. óta dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban. A Petőfi Sándor Általános Iskolába 1993-ban érkezett.

Vida Zsuzsanna az oktatók pedagógiai munkáját segítő munkatárs. Egy intézmény igazgatója mellett dolgozni komoly és felelősségteljes feladat. A hivatali tikok megőrzéséhez és kezeléséhez rendkívül nagy tisztességre és becsületre van szükség. A kolléganő immáron húsz éve a mindenkori vezetőség és nevelőtestület bizalmát töretlenül élvezi. Az iskola ügyeit odaadással, lelkiismeretesen és udvariasan intézi. A telefonban hangja kedvesen üdvözöl, a nyilvántartásokat pontosan, naprakészen kezeli. A pedagógusok munkáját jóindulatúan segíti. Irodai munkáját maradéktalanul, precízen végzi. Az iskola érdekében rendszeresen ellátja a rábízott többletfeladatokat.

A mintegy 40 éves lelkiismeretes és következetes munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Vida Zsuzsanna részére adományozta.

  • Frissítve: 2013. június 11.