fő tartalom

Vinklárné Palóczi Zsuzsanna

Vinklárné Palóczi Zsuzsanna 1993 óta a Széchenyi István Gimnázium és Kollégium magyar nyelv és irodalom- angol nyelv szakos tanára és 2008-tól ifjúságvédelmi felelőse. Előtte a Petőfi Sándor Általános Iskolában majd a Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanított. A pécsi Tanárképző Főiskolán főiskolai oklevelet szerzett magyar-orosz szakon, majd az ELTE-n angol nyelvtanári szakon újabb főiskolai oklevéllel gazdagodott, és 97-ben elvégezte a Janus Pannonius Tudományegyetemen a magyar egyetemi kiegészítőt.

Kitartó, csöndes, mély empátiával megáldott tanár. A tanulókat maximálisan elfogadó ember, rendkívül humánus. A kétszintű érettségik bevezetésekor tagja volt annak a munkacsoportnak, akik érettségire felkészítő könyveket írtak. Mindig lehet rá számtani a különféle iskolai programokon is.

Ifjúságvédelmi felelősként nyomon követi a rászoruló tanulókat, segíti az igazgatóhelyettest ezzel a munkájával. A problémák megoldásában együttműködik az osztályfőnökkel. Tartja a kapcsolatot a város- és városkörnyéki társszervezetekkel, pl. családsegítő, gyámhatóság stb. Magánemberként is részt vesz a város kulturális életében, hiszen a városi kórus tagjaként több eseményen is fellépnek.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és kimagasló több évtizedes pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Vinklárné Palóczi Zsuzsanna tanárnő részére adományozta.

  • Frissítve: 2018. június 12.
  • Létrehozva: 2018. június 12.