Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Pentele híd
Pentele híd
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Római Kőtár
Római Kőtár
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Festői Duna-part
Festői Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
Petőfi liget
Petőfi liget
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Duna-part
Duna-part
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
previous következő

A szerv nyilvántartásai

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában vezetett nyilvántartások

Szociális Osztály:

 • Védelembe vett gyermekek nyilvántartása
 • Az apa adatai nélkül nyilvántartott gyermekek
 • Ingyenes szociális szolgáltatásokban részesülő személyek nyilvántartása
 • A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése
 • Szociálisan rászorultak nyilvántartása
 • Közgyógyellátottak nyilvántartása
 • Hadigondozotti ellátásról
 • A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, megváltoztatása és megszüntetése
 • Alapellátás kis értékű tárgyi eszközei
 • Alapellátás nagy értékű tárgyi eszközei
 • Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj -pályázatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás

Közigazgatási Osztály:

 • Bérbevételi ajánlatok
 • Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshely szolgáltatás
 • A kereskedőkről
 • A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról
 • A bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról
 • A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről
 • Telephely-üzemeltetők és telephelyeik
 • Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyek
 • Hatósági ellenőrzések
 • Egyéni vállalkozói igazolványok
 • Szabálysértési ügyek
 • Szabálysértési pénzbírság nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás (szabs. priusz, igazolás)
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Belső Adatvédelmi nyilvántartás
 • Építésügyi nyilvántartások a DMJV jegyzője 6/2003. számú szabályzata szerint
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Költségvetési és Pénzügyi Osztály:

Adatszolgáltatási nyilvántartás

Pénzügyi – számviteli - költségvetési nyilvántartások:

 • Pénzügyi bizottság jegyzőkönyvei
 • Polgármesteri határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Bevételi előírások nyilvántartása:
  • önkormányzati bírság
  • gyámhivatali bírság
  • építésrendészeti bírság
  • környezetvédelmi bírság
  • haszonbér
 • Állam által megelőlegezett gyermektartás
 • Otthonteremtési támogatás
 • Gondozási díj
 • Intézményfinanszírozás
 • Szerződések (támogatások, pénzeszközátadások)
 • Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított általános fogalmi adó nyilvántartása
 • Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 • Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
 • Továbbtanulók analitikus nyilvántartása
 • Reprezentációs kiadások nyilvántartása
 • Rendezvénykeret nyilvántartása
 • Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások analitikus nyilvántartása
 • Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek analitikus nyilvántartása
 • Közterület-felügyelet által kirótt bírságok nyilvántartása
 • K&H egyenlegközlő nyilvántartása
 • Könyveléshez kapcsolódó nyilvántartások (szakfeladatonként, főkönyvi számonként, bank- pénztár, vegyes napló, pénzforg. helyesbítő, előirányzat napló)
 • Előirányzatok változása intézményeknél, és a hivatalnál
 • Közcélú foglalkoztatottak támogatásának nyilvántartása
 • Felhalmozási bevételek nyilvántartása
 • Céltámogatás nyilvántartása
 • Felvett hitelek, adott kölcsönök nyilvántartása
 • Aláírás bejelentések nyilvántartása
 • Bankszámla-szerződések nyilvántartása
 • Beruházási statisztika
 • Fejlesztési-felújítási kiadások nyilvántartása
 • Közterület-bérleti díj bevételeinek nyilvántartása
 • Gépkocsitárolók alatti földterület bérlőinek bérleti díjának nyilvántartása
 • Helyi támogatás havi kifizetéséről nyilvántartás
 • Letelepedési támogatás havi befizetésről nyilvántartás
 • Munkáltatói kölcsön név szerinti nyilvántartása
 • Szabadságok nyilvántartása kartonrendszerben (havonta a szabadságot listázás alapján személyenként jelentjük)
 • Havonta változásjelentés (betegállomány) leadása
 • Nyilvántartás a bérleti díj hátralékosokról (önkormányzati tulajdonú, nem lakáscé­lú
 •    helyiségek)
 • Nyilvántartás a közterület-használati díj hátralékosokról
 • Nyilvántartás a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatások hátralékosairól, valamint a munkáltatói kölcsön hátralékosairól
 • Nyilvántartás a föld (haszon), valamint egyéb bérleti díj hátralékosokról
 • MÁK felé bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos jelentések kimutatása

Adóhatósági Osztály

Adóügyi nyilvántartások:

 • Gépjármű adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Iparűzési adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Kommunális adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Építményadóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Zárási összesítők nyilvántartása
 • Adóprogram leírások nyilvántartása
 • Iparűzési adó méltányossági határozatainak nyilvántartása
 • Behajthatatlanság címén törölt adókötelezettségek nyilvántartása
 • Köztartozások átjelentésének nyilvántartása
 • Hátralékos adóalanyok nyilvántartása
 • Számlakivonatok nyilvántartása
 • Átfutó tételek nyilvántartása
 • Elévülő tételek listája
 • 1000,- Ft alatti tételek listája
 • Egyéb és idegen számláról történő kimutatások nyilvántartása
 • Illetékszámla tételes nyilvántartása
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Vagyonkezelési Osztály

Adatszolgáltatási nyilvántartás:

 • Gazdasági  - és területfejlesztési bizottság jegyzőkönyvei
 • Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter
 • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat ingatlanvagyonáról
 • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat részvényeiről és üzletrészeiről
 • Nyilvántartás az önkormányzati vagyon részletfizetés mellett történő átruházásá­val (értékesítésével), illetve a részletfizetés mellett történő egyéb hasznosításról

Szerződések nyilvántartása:

 • adásvételi
 • kártalanítási
 • bérleti   
 • földhasználati
 • területhasználati
 • helyiségbérlet

Belső Ellenőrzési Osztály

 • Nyilvántartás a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokról, javaslatokról, az intézkedési tervekről és ezek végrehajtásáról
 • Nyilvántartás az elvégzett belső ellenőrzésekről

Személyügyi és Működtetési Osztály

 • Közszolgálati nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Díjban, elismerő címben részesítettek névsora
 • Vezetői értekezlet feljegyzéseinek nyilvántartása
 • Munka- és pihenőidő nyilvántartása
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Jogi és Közgyűlési Osztály

 • Közgyűlési jegyzőkönyvek
 • Közmeghallgatások jegyzőkönyvei
 • Helyi rendeletek nyilvántartása
 • Közgyűlési határozatok
 • Polgármesteri határozatok
 • Belső szabályzatok
 • Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jegyzőkönyvei
 • Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága jegyzőkönyvei
 • Iktatás, ügyirat-nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Számítógépek, kiegészítők és szoftverek nyilvántartása
 • Civil szervezetek nyilvántartása

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

 • Útnyilvántartás
 • Ebnyilvántartás
 • Haszonbér-nyilvántartás
 • Gépkocsi-nyilvántartás
 • Közterület-használat nyilvántartás
 • Városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság jegyzőkönyvei
 • Beruházási statisztika (hivatali, intézményi és utak)
 • Nyilvántartás a beruházásokról, felújításokról (szerződések és számlák nyilvántartása)
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

 • Környezetvédelmi bírságok
 • Légszennyezettségi adatok
 • Környezet-egészségügy
 • Zajkibocsátási határérték határozatok
 • Jegyzői hatáskörben kiszabott környezetvédelmi bírsághatározatok (levegő-, zaj-, és hulladékbírság) és kötelezést tartalmazó határozatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Adatbázisai

 • ONKADO : az egykori TÁKISZ biztosította, DOS-os program, országosan elterjedt, az adók nyilvántartására
 • KIMERA : a szociális iroda ügyintézőit segítő vásárolt alkalmazás, szociális adatbázis
 • WinGYER : a gyámhivatali nyilvántartást segítő Windows-os alkalmazás
 • EDtR : bizottsági és közgyűlési munkát segítő munkafolyamat követő rendszer
 • KIR : központilag biztosított webes alkalmazás, munkabérhez kapcsolódó és személyügyi adatok nyilvántartására
 • MAPINFO : digitális térkép-megjelenítő alkalmazás
 • REGISZTER : a helyi lakosságról lakcím-nyilvántartó rendszer
 • TELEPHELY : üzletek és telephelyek nyilvántartása, vásárolt program
 • MAGISZTER : webes alkalmazás a tanulók nyilvántartása
 • ECOSTAT : integrált pénzügyi rendszer
 • KATAWIN : ingatlan-kataszter
 • MVOKS : szavazat-összesítő, hangrögzítő rendszer a közgyűléseken
 • POSTA : a Postától kapott rögzítő program
 • KOZTER lite : közterületi nyilvántartó program
 • BM gépjármű-lekérdező
 • FMB - UTM : útnyilvántartó
 • JÁROK: gépjármű nyilvántartás
 • ESZF: Egységes szolgáltató felület (személyiadat- és lakcím nyilvántartás, vezetői engedély nyilvántartás)
 • IGFB: kötelező felelősségbiztosítás nyilvántartás
 • PARKIG: mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa
 • EVIG: egyéni vállalkozói igazolvány nyilvántartás
 • XR:elektronikus szolgáltató rendszer
 • CÍM: címnyilvántartás
 • SZIG, ÚTLEVÉL: személyi igazolvány, útlevél nyilvántartás
 • ÜGYFÉLKAPU: ügyfélkapu nyilvántartás
 • VÜR: Választási ügyviteli rendszer
 • KERT: eredetiség ellenőrzés nyilvántartás
 • Szabálysértési Nyilvántartó Program
 • Üzlet Nyilvántartó Program
 • Telep Nyilvántartó Program

Az önkormányzat által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módját a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 4/2012. (IV. 30.) jegyzői szabályzata a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról” című szabályzatban foglaltuk össze.

A szabályzat mellékletét képezi a Közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatást igénylő lap.

Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségtérítés mértéke

Papíralapú dokumentum digitális formábantörténő szolgáltatása  (szkennelés) 100 Ft/oldal
Papíralapú dokumentum fénymásolása 100 Ft/oldal
CD anyagára 300 Ft/db
DVD anyagára 500 Ft/db

A kép és hanganyag szolgáltatása esetén  kizárólag a CD, DVD árát kell megfizetni.

Dokumentumok: 
 • Frissítve: 2017. július 6.