fő tartalom

A szerv nyilvántartásai

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában vezetett nyilvántartások

Belső Ellenőrzési Osztály:

 • Nyilvántartás a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokról, javaslatokról, az intézkedési tervekről és ezek végrehajtásáról
 • Nyilvántartás az elvégzett belső ellenőrzésekről

Belső Kontroll felelős:

 • belső szabályzatok

Főépítészi és Pályázati Osztály:

 • Környezetvédelmi bírságok
 • Légszennyezettségi adatok
 • Környezet-egészségügy
 • Zajkibocsátási határérték határozatok
 • Jegyzői hatáskörben kiszabott környezetvédelmi bírsághatározatok (levegő-, zaj-, és hulladékbírság) és kötelezést tartalmazó határozatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Gazdasági Főosztály Adóosztály:

Adóügyi nyilvántartások:

 • Iparűzési adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Építményadó alanyok borítékos nyilvántartása
 • Zárási összesítők nyilvántartása
 • Köztartozások átjelentésének nyilvántartása
 • Hátralékos adóalanyok nyilvántartása
 • Számlakivonatok nyilvántartása
 • Átfutó tételek nyilvántartása
 • Elévülő tételek nyilvántartása

Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály:

Adatszolgáltatási nyilvántartás

Pénzügyi – számviteli - költségvetési nyilvántartások:

 • Pénzügyi bizottság jegyzőkönyvei
 • Polgármesteri határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Bevételi előírások nyilvántartása:
  • önkormányzati bírság
  • gyámhivatali bírság
  • építésrendészeti bírság
  • környezetvédelmi bírság
  • haszonbér
 • Állam által megelőlegezett gyermektartás
 • Otthonteremtési támogatás
 • Gondozási díj
 • Intézményfinanszírozás
 • Szerződések (támogatások, pénzeszközátadások)
 • Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított általános fogalmi adó nyilvántartása
 • Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 • Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
 • Továbbtanulók analitikus nyilvántartása
 • Reprezentációs kiadások nyilvántartása
 • Rendezvénykeret nyilvántartása
 • Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások analitikus nyilvántartása
 • Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek analitikus nyilvántartása
 • Közterület-felügyelet által kirótt bírságok nyilvántartása
 • K&H egyenlegközlő nyilvántartása
 • Könyveléshez kapcsolódó nyilvántartások (szakfeladatonként, főkönyvi számonként, bank- pénztár, vegyes napló, pénzforg. helyesbítő, előirányzat napló)
 • Előirányzatok változása intézményeknél, és a hivatalnál
 • Közcélú foglalkoztatottak támogatásának nyilvántartása
 • Felhalmozási bevételek nyilvántartása
 • Céltámogatás nyilvántartása
 • Felvett hitelek, adott kölcsönök nyilvántartása
 • Aláírás bejelentések nyilvántartása
 • Bankszámla-szerződések nyilvántartása
 • Beruházási statisztika
 • Fejlesztési-felújítási kiadások nyilvántartása
 • Közterület-bérleti díj bevételeinek nyilvántartása
 • Gépkocsitárolók alatti földterület bérlőinek bérleti díjának nyilvántartása
 • Helyi támogatás havi kifizetéséről nyilvántartás
 • Letelepedési támogatás havi befizetésről nyilvántartás
 • Munkáltatói kölcsön név szerinti nyilvántartása
 • Szabadságok nyilvántartása kartonrendszerben (havonta a szabadságot listázás alapján személyenként jelentjük)
 • Havonta változásjelentés (betegállomány) leadása
 • Nyilvántartás a bérleti díj hátralékosokról (önkormányzati tulajdonú, nem lakáscé­lú
 •    helyiségek)
 • Nyilvántartás a közterület-használati díj hátralékosokról
 • Nyilvántartás a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatások hátralékosairól, valamint a munkáltatói kölcsön hátralékosairól
 • Nyilvántartás a föld (haszon), valamint egyéb bérleti díj hátralékosokról
 • MÁK felé bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos jelentések kimutatása

Közigazgatási Osztály:

 • Bérbevételi ajánlatok
 • Kereskedők
 • Működési engedéllyel rendelkező és bejelentett üzletek, üzletek nyitva tartási ideje
 • Üzleti és nem üzleti célú szálláshely szolgáltatók és szálláshelyeik
 • Telephely-üzemeltetők és telephelyeik
 • Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyek
 • A bevásárlóközpont, helyi termelői piac, vásár, piac
 • Hatósági ellenőrzések
 • Polgármesteri határozatok (az osztály tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az osztály tevékenységébe tartozó)
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály:

 • Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatásokra való jogosultság megállapításának, kiutalásának és megszüntetésének nyilvántartása
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és az ehhez kapcsolódó hátrányos helyzet valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának, felülvizsgálatának, megszüntetésének nyilvántartása
 • A gyámhatóság által hivatalból megállapított halmozottan hátrányos helyzetű nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő nagykorúvá vált gyermekek nyilvántartása
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás

Közgyűlési Osztály:

 • Közgyűlési jegyzőkönyvek
 • Közmeghallgatások jegyzőkönyvei
 • Helyi rendeletek nyilvántartása
 • Közgyűlési határozatok
 • Polgármesteri határozatok
 • Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jegyzőkönyvei
 • Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága jegyzőkönyvei
 • Iktatás, ügyirat-nyilvántartás
 • Számítógépek, kiegészítők és szoftverek nyilvántartása
 • Civil szervezetek nyilvántartása

  Személyügyi Osztály:

  • Közszolgálati nyilvántartás
  • Adatszolgáltatási nyilvántartás
  • Díjban, elismerő címben részesítettek névsora
  • Vezetői értekezlet feljegyzéseinek nyilvántartása
  • Munka- és pihenőidő nyilvántartása
  • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
  • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

   Vagyonkezelési Osztály:

   Adatszolgáltatási nyilvántartás:

   • Gazdasági  - és területfejlesztési bizottság jegyzőkönyvei
   • Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter
   • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat ingatlanvagyonáról
   • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat részvényeiről és üzletrészeiről
   • Nyilvántartás az önkormányzati vagyon részletfizetés mellett történő átruházásá­val (értékesítésével), illetve a részletfizetés mellett történő egyéb hasznosításról

   Szerződések nyilvántartása:

   • adásvételi
   • kártalanítási
   • bérleti   
   • földhasználati
   • területhasználati
   • helyiségbérlet

   Városüzemeltetési Osztály:

   • Útnyilvántartás
   • Ebnyilvántartás
   • Gépkocsi-nyilvántartás
   • Közterület-használat nyilvántartás
   • Beruházási statisztika (hivatali, intézményi és utak)
   • Nyilvántartás a beruházásokról, felújításokról (szerződések és számlák nyilvántartása)
   • Adatszolgáltatási nyilvántartás

   Dunaújváros Megyei Jogú Város Adatbázisai

   • ONKADO : az egykori TÁKISZ biztosította, DOS-os program, országosan elterjedt, az adók nyilvántartására
   • KIMERA : a szociális iroda ügyintézőit segítő vásárolt alkalmazás, szociális adatbázis
   • WinGYER : a gyámhivatali nyilvántartást segítő Windows-os alkalmazás
   • EDtR : bizottsági és közgyűlési munkát segítő munkafolyamat követő rendszer
   • KIR : központilag biztosított webes alkalmazás, munkabérhez kapcsolódó és személyügyi adatok nyilvántartására
   • MAPINFO : digitális térkép-megjelenítő alkalmazás
   • REGISZTER : a helyi lakosságról lakcím-nyilvántartó rendszer
   • TELEPHELY : üzletek és telephelyek nyilvántartása, vásárolt program
   • MAGISZTER : webes alkalmazás a tanulók nyilvántartása
   • ECOSTAT : integrált pénzügyi rendszer
   • KATAWIN : ingatlan-kataszter
   • MVOKS : szavazat-összesítő, hangrögzítő rendszer a közgyűléseken
   • POSTA : a Postától kapott rögzítő program
   • KOZTER lite : közterületi nyilvántartó program
   • BM gépjármű-lekérdező
   • FMB - UTM : útnyilvántartó
   • JÁROK: gépjármű nyilvántartás
   • ESZF: Egységes szolgáltató felület (személyiadat- és lakcím nyilvántartás, vezetői engedély nyilvántartás)
   • IGFB: kötelező felelősségbiztosítás nyilvántartás
   • PARKIG: mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa
   • EVIG: egyéni vállalkozói igazolvány nyilvántartás
   • XR:elektronikus szolgáltató rendszer
   • CÍM: címnyilvántartás
   • SZIG, ÚTLEVÉL: személyi igazolvány, útlevél nyilvántartás
   • ÜGYFÉLKAPU: ügyfélkapu nyilvántartás
   • VÜR: Választási ügyviteli rendszer
   • KERT: eredetiség ellenőrzés nyilvántartás
   • Szabálysértési Nyilvántartó Program
   • Üzlet Nyilvántartó Program
   • Telep Nyilvántartó Program

   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje elérhetősége: https://dunaujvaros.hu/a_kozerdeku_adatok_megismeresere_iranyulo_igenyek_intezesenek_rendje

   Az adatszolgáltatás nyilvántartás vezetése szervezeti egységenként történik.

   Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségtérítés mértéke

   Papíralapú dokumentum digitális formábantörténő szolgáltatása  (szkennelés) 100 Ft/oldal
   Papíralapú dokumentum fénymásolása 100 Ft/oldal
   CD anyagára 300 Ft/db
   DVD anyagára 500 Ft/db

   A kép és hanganyag szolgáltatása esetén  kizárólag a CD, DVD árát kell megfizetni.

   • Frissítve: 2023. június 28.
   • Létrehozva: 2011. szeptember 3.