A szerv nyilvántartásai

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában vezetett nyilvántartások

Szociális Osztály:

 • Védelembe vett gyermekek nyilvántartása
 • Az apa adatai nélkül nyilvántartott gyermekek
 • Ingyenes szociális szolgáltatásokban részesülő személyek nyilvántartása
 • A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése
 • Szociálisan rászorultak nyilvántartása
 • Közgyógyellátottak nyilvántartása
 • Hadigondozotti ellátásról
 • A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, megváltoztatása és megszüntetése
 • Alapellátás kis értékű tárgyi eszközei
 • Alapellátás nagy értékű tárgyi eszközei
 • Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj -pályázatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás

Közigazgatási Osztály:

 • Bérbevételi ajánlatok
 • Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshely szolgáltatás
 • A kereskedőkről
 • A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról
 • A bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról
 • A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről
 • Telephely-üzemeltetők és telephelyeik
 • Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyek
 • Hatósági ellenőrzések
 • Egyéni vállalkozói igazolványok
 • Szabálysértési ügyek
 • Szabálysértési pénzbírság nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás (szabs. priusz, igazolás)
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Belső Adatvédelmi nyilvántartás
 • Építésügyi nyilvántartások a DMJV jegyzője 6/2003. számú szabályzata szerint
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Költségvetési és Pénzügyi Osztály:

Adatszolgáltatási nyilvántartás

Pénzügyi – számviteli - költségvetési nyilvántartások:

 • Pénzügyi bizottság jegyzőkönyvei
 • Polgármesteri határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az osztály ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Bevételi előírások nyilvántartása:
  • önkormányzati bírság
  • gyámhivatali bírság
  • építésrendészeti bírság
  • környezetvédelmi bírság
  • haszonbér
 • Állam által megelőlegezett gyermektartás
 • Otthonteremtési támogatás
 • Gondozási díj
 • Intézményfinanszírozás
 • Szerződések (támogatások, pénzeszközátadások)
 • Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított általános fogalmi adó nyilvántartása
 • Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 • Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
 • Továbbtanulók analitikus nyilvántartása
 • Reprezentációs kiadások nyilvántartása
 • Rendezvénykeret nyilvántartása
 • Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások analitikus nyilvántartása
 • Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek analitikus nyilvántartása
 • Közterület-felügyelet által kirótt bírságok nyilvántartása
 • K&H egyenlegközlő nyilvántartása
 • Könyveléshez kapcsolódó nyilvántartások (szakfeladatonként, főkönyvi számonként, bank- pénztár, vegyes napló, pénzforg. helyesbítő, előirányzat napló)
 • Előirányzatok változása intézményeknél, és a hivatalnál
 • Közcélú foglalkoztatottak támogatásának nyilvántartása
 • Felhalmozási bevételek nyilvántartása
 • Céltámogatás nyilvántartása
 • Felvett hitelek, adott kölcsönök nyilvántartása
 • Aláírás bejelentések nyilvántartása
 • Bankszámla-szerződések nyilvántartása
 • Beruházási statisztika
 • Fejlesztési-felújítási kiadások nyilvántartása
 • Közterület-bérleti díj bevételeinek nyilvántartása
 • Gépkocsitárolók alatti földterület bérlőinek bérleti díjának nyilvántartása
 • Helyi támogatás havi kifizetéséről nyilvántartás
 • Letelepedési támogatás havi befizetésről nyilvántartás
 • Munkáltatói kölcsön név szerinti nyilvántartása
 • Szabadságok nyilvántartása kartonrendszerben (havonta a szabadságot listázás alapján személyenként jelentjük)
 • Havonta változásjelentés (betegállomány) leadása
 • Nyilvántartás a bérleti díj hátralékosokról (önkormányzati tulajdonú, nem lakáscé­lú
 •    helyiségek)
 • Nyilvántartás a közterület-használati díj hátralékosokról
 • Nyilvántartás a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatások hátralékosairól, valamint a munkáltatói kölcsön hátralékosairól
 • Nyilvántartás a föld (haszon), valamint egyéb bérleti díj hátralékosokról
 • MÁK felé bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos jelentések kimutatása

Adóhatósági Osztály

Adóügyi nyilvántartások:

 • Gépjármű adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Iparűzési adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Kommunális adóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Építményadóalanyok borítékos nyilvántartása
 • Zárási összesítők nyilvántartása
 • Adóprogram leírások nyilvántartása
 • Iparűzési adó méltányossági határozatainak nyilvántartása
 • Behajthatatlanság címén törölt adókötelezettségek nyilvántartása
 • Köztartozások átjelentésének nyilvántartása
 • Hátralékos adóalanyok nyilvántartása
 • Számlakivonatok nyilvántartása
 • Átfutó tételek nyilvántartása
 • Elévülő tételek listája
 • 1000,- Ft alatti tételek listája
 • Egyéb és idegen számláról történő kimutatások nyilvántartása
 • Illetékszámla tételes nyilvántartása
 • TAKARNET lekérdezés nyilvántartása

Vagyonkezelési Osztály

Adatszolgáltatási nyilvántartás:

 • Gazdasági  - és területfejlesztési bizottság jegyzőkönyvei
 • Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter
 • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat ingatlanvagyonáról
 • Analitikus nyilvántartás az önkormányzat részvényeiről és üzletrészeiről
 • Nyilvántartás az önkormányzati vagyon részletfizetés mellett történő átruházásá­val (értékesítésével), illetve a részletfizetés mellett történő egyéb hasznosításról

Szerződések nyilvántartása:

 • adásvételi
 • kártalanítási
 • bérleti   
 • földhasználati
 • területhasználati
 • helyiségbérlet

Belső Ellenőrzési Osztály

 • Nyilvántartás a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokról, javaslatokról, az intézkedési tervekről és ezek végrehajtásáról
 • Nyilvántartás az elvégzett belső ellenőrzésekről

Személyügyi és Működtetési Osztály

 • Közszolgálati nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Díjban, elismerő címben részesítettek névsora
 • Vezetői értekezlet feljegyzéseinek nyilvántartása
 • Munka- és pihenőidő nyilvántartása
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Jogi és Közgyűlési Osztály

 • Közgyűlési jegyzőkönyvek
 • Közmeghallgatások jegyzőkönyvei
 • Helyi rendeletek nyilvántartása
 • Közgyűlési határozatok
 • Polgármesteri határozatok
 • Belső szabályzatok
 • Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jegyzőkönyvei
 • Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága jegyzőkönyvei
 • Iktatás, ügyirat-nyilvántartás
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Számítógépek, kiegészítők és szoftverek nyilvántartása
 • Civil szervezetek nyilvántartása

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

 • Útnyilvántartás
 • Ebnyilvántartás
 • Haszonbér-nyilvántartás
 • Gépkocsi-nyilvántartás
 • Közterület-használat nyilvántartás
 • Városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság jegyzőkönyvei
 • Beruházási statisztika (hivatali, intézményi és utak)
 • Nyilvántartás a beruházásokról, felújításokról (szerződések és számlák nyilvántartása)
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

 • Környezetvédelmi bírságok
 • Légszennyezettségi adatok
 • Környezet-egészségügy
 • Zajkibocsátási határérték határozatok
 • Jegyzői hatáskörben kiszabott környezetvédelmi bírsághatározatok (levegő-, zaj-, és hulladékbírság) és kötelezést tartalmazó határozatok
 • Adatszolgáltatási nyilvántartás
 • Polgármesteri határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)
 • Közgyűlési határozatok (az iroda ügyviteli tevékenységébe tartozó)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Adatbázisai

 • ONKADO : az egykori TÁKISZ biztosította, DOS-os program, országosan elterjedt, az adók nyilvántartására
 • KIMERA : a szociális iroda ügyintézőit segítő vásárolt alkalmazás, szociális adatbázis
 • WinGYER : a gyámhivatali nyilvántartást segítő Windows-os alkalmazás
 • EDtR : bizottsági és közgyűlési munkát segítő munkafolyamat követő rendszer
 • KIR : központilag biztosított webes alkalmazás, munkabérhez kapcsolódó és személyügyi adatok nyilvántartására
 • MAPINFO : digitális térkép-megjelenítő alkalmazás
 • REGISZTER : a helyi lakosságról lakcím-nyilvántartó rendszer
 • TELEPHELY : üzletek és telephelyek nyilvántartása, vásárolt program
 • MAGISZTER : webes alkalmazás a tanulók nyilvántartása
 • ECOSTAT : integrált pénzügyi rendszer
 • KATAWIN : ingatlan-kataszter
 • MVOKS : szavazat-összesítő, hangrögzítő rendszer a közgyűléseken
 • POSTA : a Postától kapott rögzítő program
 • KOZTER lite : közterületi nyilvántartó program
 • BM gépjármű-lekérdező
 • FMB - UTM : útnyilvántartó
 • JÁROK: gépjármű nyilvántartás
 • ESZF: Egységes szolgáltató felület (személyiadat- és lakcím nyilvántartás, vezetői engedély nyilvántartás)
 • IGFB: kötelező felelősségbiztosítás nyilvántartás
 • PARKIG: mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa
 • EVIG: egyéni vállalkozói igazolvány nyilvántartás
 • XR:elektronikus szolgáltató rendszer
 • CÍM: címnyilvántartás
 • SZIG, ÚTLEVÉL: személyi igazolvány, útlevél nyilvántartás
 • ÜGYFÉLKAPU: ügyfélkapu nyilvántartás
 • VÜR: Választási ügyviteli rendszer
 • KERT: eredetiség ellenőrzés nyilvántartás
 • Szabálysértési Nyilvántartó Program
 • Üzlet Nyilvántartó Program
 • Telep Nyilvántartó Program

Az önkormányzat által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módját a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 4/2012. (IV. 30.) jegyzői szabályzata a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról” című szabályzatban foglaltuk össze.

A szabályzat mellékletét képezi a Közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatást igénylő lap.

Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségtérítés mértéke

Papíralapú dokumentum digitális formábantörténő szolgáltatása  (szkennelés) 100 Ft/oldal
Papíralapú dokumentum fénymásolása 100 Ft/oldal
CD anyagára 300 Ft/db
DVD anyagára 500 Ft/db

A kép és hanganyag szolgáltatása esetén  kizárólag a CD, DVD árát kell megfizetni.

 • Frissítve: 2017. július 6.