fő tartalom

A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése – ÁROP 1.A.2 – Dunaújváros 2008

Államreform Operatív Program keretén belül a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/B „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése – ÁROP 1.A.2 – Dunaújváros 2008”, pályázat kódszáma: ÁROP–1.A.2/B–2008-0019.

A projekt 2009. augusztus 1-jén indult, várható befejezése 2011. január 28.
Elnyert támogatás összege: 36 090 000 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztéséhez, hatékonyabb, átláthatóbb működéséhez kívánja a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghirdetett „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati lehetőséget igénybe venni. A projekt végrehajtása hatékonyabb ügymenet szervezését teszi lehetővé, gazdaságosabb működtetés takarékosabb hivatalt eredményez, képzettebb munkatársak, elégedettebb ügyfelek állnak jövőben kapcsolatban a hivatallal.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal e pályázattal kívánja jelenlegi szervezeti struktúráját, működési hatékonyságát fokozni.
A hivatal szervezetfejlesztéséhez szükséges egy tervszerűen kidolgozott, az intézmény egészére vonatkozó, a vezetőség részéről kezdeményezett koncepciót megvalósítani. Az önkormányzatoknak is szükséges időnként megújulni, modernizálni önmagunkat, hogy a kor kihívásainak megfeleljenek. Ezért elengedhetetlen, hogy költségtakarékosabb, hatékonyabb, környezet barátibb, ügyfél barátibb – és orientáltabb legyen a fejlesztés során létrejövő hivatal. A minőségi közszolgáltatások megvalósítása e fejlesztés segítségével megszülethet, mivel hivatalunk mindig is törekedett a kor kívánalmainak megfelelni, például bevezette az ISO 9001 – 2000 minőségbiztosítási rendszert. A pályázat során elsajátított kompetenciákat a hivatal munkatársai hosszú távon az önkormányzat rendelkezésére bocsáthatják.
A pályázat létrejöttével a szervezeten belüli eljárások száma a 2010-re 7-re fog növekedni, átalakításra kerülő önkormányzati eljárások száma 2010-re 4-re emelkedik.
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatalának szervezetfejlesztése a hivatal valamennyi köztisztviselőjét pozitívan érinti, mivel a létrejövő „termék” közvetlenül vagy közvetve mindenkit érint. Tovább közvetett módon az ügyfeleket, a város
Képzésben részesül hivatalunk számos köztisztviselője, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői.
A projekt során 6 szervezetfejlesztést elősegítő, multiplikálható tanulmány készül, a projektnek köszönhetően 4 sztenderdizált, előzetes biztosításon alapuló folyamat kerül kialakításra.
A projektnek létrejöttével a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó intézmények és a hivatal közötti kapcsolattartás rendszere jelentősen javulhat.

Számszerűsíthető eredmények:
1.Szervezetfejlesztést segítő, multiplikálható tanulmányok száma:4
2.Átalakított szervezeten belüli eljárások száma:4
3.Képzettek száma:106 fő(+25),a szervezetfejlesztési stratégia által érintett főállású munkavállalók aránya:40%
4.Hivatal által felügyelt intézmények közül azok aránya, melyekkel való kapcsolattartás módjára a projekt kiterjed:100%

Közvetlen és közvetett célok:
1. Képzések szervezése és lebonyolítása
2. Szervezetfejlesztési szakértői tanácsadás igénybevétele
3. Szervezeti struktúra átalakítása
4. Pénzügyi program kiterjesztése az önkormányzat egészére
5. Az új szervezet problémamegoldó képességének fejlesztése, az információáramlás megfelelő szintű áramlásának biztosítása
6. A hatékony munkavégzés elősegítése, a munkatársaktól elvárható alkalmazkodóképesség segítése és ezekkel összefüggésben a munkavégzés során a rugalmasság növelése
7. Az egyes folyamatokba való jobb belelátás, a mechanikus működés kiiktatása,a rendszerek jobb, rugalmasabb működése feltételeinek megteremtése
8. A szervezeti szintek közötti összhang megteremtése, folyamatos fejlesztése
9. Átláthatóbb működés feltételeinek megteremtése
10. A szervezet és benne a munkavállalók folyamatos kontrollálása; a különböző szolgáltatások elektronizáltságának folyamatos fejlesztése

A projekt szakmai megvalósítását közbeszerzési eljárás során kiválasztott AAM Vezető Tanácsadó Zrt. végezte el.

  • Frissítve: 2011. július 24.
  • Létrehozva: 2011. május 23.