Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Festői Duna-part
Festői Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Pentele híd
Pentele híd
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Petőfi liget
Petőfi liget
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Duna-part
Duna-part
Római Kőtár
Római Kőtár
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Dunaújvárosi Járási Hivatal - Gyámügyi Osztály

Helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. II. emelet 206. iroda
Hivatalvezető: Dr. Szabó Katalin
Telefon: 25/795-630
Fax: 25/795-649
E-mail: gyamhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 18 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 12 óra

A Gyámhivatali Osztály illetékességi területéhez a következő települések tartoznak: Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás.

A Gyámhivatali Osztály feladatai

 • elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában,
 • megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
 • dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és megváltoztatásáról,
 • nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
 • dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
 • figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését,
 • dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,
 • dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
 • dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
 • megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,
 • dönt a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről,
 • közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
 • dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről,
 • dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,
 • kezdeményezi a folyósátó szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,
 • felelős a családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért,
 • dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
 • dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről,
 • eljár a megelőlegzett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében,
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
 • megállapítja a gyermek családi és utónevét,
 • eljár a családi jogállás rendezése iránti ügyekben
 • dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
 • elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
 • pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
  • a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,
  • a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
  • a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
  • a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése és
  • a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
 • feljelentést tesz:
  • a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása és
  • a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.
 • dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
 • intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról,
 • dönt a szülő jognyilatkozatai érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 • dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre,
 • hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
 • dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben a szülők vitájáról,
 • jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,
 • dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
 • eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben,
 • engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport, modell, vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását,
 • a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
 • ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
 • támogatót, hivatásos támogatót rendel, felügyeli tevékenységét, felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót,
 • irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
 • felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
 • külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat,
 • dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
 • dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 • hozzájárulást ad a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez,
 • rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
 • elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
 • közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben és
 • közreműködik a hagyatéki eljárásban.
 • Frissítve: 2016. augusztus 30.