Tájékoztató 2021. évi tavaszi szünidei étkeztetésről

Hírkép: Tájékoztató 2021. évi tavaszi szünidei étkeztetésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évben, a szünidei gyermekétkeztetés részeként ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű általános- és középiskolás kiskorú gyermekek részére a tavaszi szünet időtartamára eső 2 munkanapra.

 

A 2020/2021. tanévben a tavaszi szünet 2021. április 1-től - április 6-ig tart.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.)

A tavaszi szünet idejére az ingyenes szünidei étkezés igénybevételének lehetőségéről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály (továbbiakban: Szociális Osztály) munkatársa a nyilvántartás alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét.

A tavaszi szünet idejére az ingyenes étkeztetést kiskorú gyermekek törvényes képviselői kérhetik.

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a nyilatkozatot kitöltve kell behoznia a Szociális Osztályra a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. fsz. 2. irodába, 2021. március 17. napjáig.

A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

A nyilatkozat megtalálható a www.dunaujvaros.hu honlapon a "NYOMTATVÁNYOK"- menüben,valamint csatoltuk a tájékoztató mellékletében!

 

Az étkeztetés helyszíne:

JUHAROS ÉTTEREM:

2400 Dunaújváros, Hunyadi János út 4/1.

 

Az ebédet a megjelölt helyszínen, kizárólag a jogosult gyermekek, helyben fogyaszthatják el az ebédjegy felmutatásával. Az ebédjegyeket az étkeztetés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a Szociális Osztályon vehetik át. A gyermek betegsége esetén az ebéd ételhordóban történő elvitelére is lehetőség van a szülő vagy más törvényes képviselő által. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

 

A Nyilatkozatot azoknak is be kell ismételten nyújtaniuk, akik 2020. szeptember-december hónapban már behozták azt a hivatalba!

 

További információ, ügyintézés:

 

Ügyintéző: Lévay Katalin

Telefon: (25) 544-268;

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőn: 8-12; 13-16 óráig,

Szerdán: 8-12, 13-16 óráig,

Pénteken: 8-12 óráig.

 

A nyilatkozat kitöltéséhez a szülő vagy törvényes képviselő kérheti az Útkeresés Segítő Szolgálat (Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b.) munkatársainak segítségét.

 

  • Létrehozva: 2021. március 2.