fő tartalom

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 2023.

Hírkép: ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 2023.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. február 15-i ülésén a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításával újraszabályozta az iskolakezdési támogatás igénylésének feltételeit.

A módosítással az általános iskolában és középiskolában nappali oktatásban részt vevő gyermekek családjának nyújt egyszeri 6.000. forint pénzbeli támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelemhatár jelentős emelésével a rendelet kiterjeszti a jogosultak körét. A rendelet az egy főre jutó jövedelem határát a szociális vetítési alap összegének 900%-ban határozza meg, mely jelenleg 256.500. forint.

Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő, aki dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában a dunaújvárosi bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Dunaújvárosban él, valamint akinek gyermeke

  • nappali rendszerű oktatásban, általános iskola 1-8. évfolyamán vagy középiskola 9-12. évfolyamán tanul és
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a szociális vetítési alap összegének 900 %-át, jelenleg 256.500. forintot nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1. napjától október 31. napjáig lehet benyújtani, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályán. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület földszint). A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfőn: 8-12; 13-16 óráig,
  • Szerdán: 8-12, 13-18 óráig,
  • Pénteken: 8-12 óráig.

Amennyiben a nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermek a tizenhatodik életévét betöltötte, abban az esetben az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez - a jövedelemigazolásokon túl - mellékelni kell, a tanulói jogviszony igazolása céljából, a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát.

Az iskolakezdési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege gyermekenként 6000,- Ft.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet az iskolakezdési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, mely elérhető Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján, valamint a Városháza tér 2. „B” épület földszintjén.

  • Frissítve: 2023. szeptember 21.
  • Létrehozva: 2023. június 28.