DMJV Önkormányzata

Önkormányzati választások: 2019. október 13. - A Helyi Választási Bizottság határozatai

Csatolmány
A Helyi Választási Bizottság 2019.11.20-ei ülésének jegyzőkönyve - 136/2019. (XI.20.) határozat
A Helyi Választási Bizottság 2019.11.7-ei ülésének jegyzőkönyve - 135/2019. (XI.07.) határozat
A Helyi Választási Bizottság 2019.10.17-ei ülésének jegyzőkönyve - a helyi önk. választás kompenzációs listás eredménye
A Helyi Választási Bizottság 2019.10.14-ei ülésének jegyzőkönyve - választási eredmények megállapításai
A Helyi Választási Bizottság 2019.10.09-ei ülésének jegyzőkönyve - jelölt törlése
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.27-ai ülésének jegyzőkönyve - kifogás elbírálása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.18-ai ülésének jegyzőkönyve - szavazólapok jóváhagyása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.13-ai ülésének jegyzőkönyve - jelölő szervezet részére bírság kiszabása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.10-ei ülésének jegyzőkönyve - listák sorrendjének kisorsolása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.10-ei ülésének jegyzőkönyve - lista nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.09-ei ülésének jegyzőkönyve, szavazólapon szereplés sorrendjének kisorsolása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.09-ei ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétel
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.06-ai ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétel
A Helyi Választási Bizottság 2019.08.30-ai ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság 2019.08.27-ei ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság ülésének döntései - 2019.08.08.

Rendkívüli közgyűlés - 2019. augusztus 8.

A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Kft., Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 306 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén található 2x1 forgalmi sáv kialakítású Rév út, valamint Ruhagyári út fejlesztését és megújítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A projekt a Dunaújvárosi utak felújítását célzó integrált területi program részeként valósul meg, és közvetlenül kapcsolódik a Magyar út, Szigony út felújítását biztosító TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú projekthez. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, és hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű állami és önkormányzati útszakaszok Dunaújváros belterületén találhatók. Felújításra kerül:

 • 51316. j. Dunaújváros komphoz vezető út (Rév út) 0+000-0+164,42 km szakasza, teljes hosszban.
 • Ruhagyári út 0+000-0+585,41 km szakasza, a közforgalmú kikötő kapujáig vezető szakasz teljes hosszban. Az útfelújítás e projekt keretében mindösszesen 750 méter útszakaszt érint.

A projekt várható eredményei:

 • Megvalósul az érintett belterületi utak, csomópontok fejlesztése, felújítása: belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, korszerűsítése
 • Javul a gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak, közúti csomópontok minősége, ami segíti a helyi gazdaság fejlődését, és javítja a munkaerő mobilitását
 • A projekt során elkészülnek az útfelújításhoz kapcsolódóan szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek - pl.: közművek - korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése
 • Megvalósulnak a szükséges forgalomtechnikai fejlesztések (műtárgyépítés és felújítás)
 • Elvégzésre kerülnek a zöldterület-építési, átalakítási munkák a fejlesztéssel érintett útszakaszok helyrajzi számai szerinti ingatlanokon
 • Megtörténik az autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése
 • Elkészülnek a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: biztonsági elemek felújítása, csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése; lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás felújítása, kiépítése, közlekedésbiztonság korszerűsítése az utak nyomvonala mentén
 • Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.

A fejlesztés az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével teljesíti. A projekt klímakockázatokat nem hordoz.

Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 196 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja a dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai korszerűsítésével az Önkormányzat kiadásainak csökkentése, továbbá az önkormányzati intézményrendszer környezeti károsító hatásának redukálása.

A Dózsa Mozi Centrumot 1951-52-ben építették Szrogh György tervei alapján, az önkormányzati tulajdonban álló épület a 9/2004 NKÖM rendelet alapján műemléki védettséget élvez. A Dózsa Mozi napjainkban is fontos kulturális központként üzemel – kiállításoknak, koncerteknek és rendezvényeknek ad helyet, az épület előtti tér pedig központi találkozó és pihenőhely a városban. Az épület belső felújítása és akadálymentesítése a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 projekt keretében történik.

Jelen projektben a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően az Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése valósul meg, a külső hőszigetelés, lapos tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréjével.

Az épület műemléki jellege miatt a kivitelezés során nem tud teljesülni minden jelenleg érvényben lévő épületenergetikai előírás, azonban a projekt megvalósításával hosszú időre megoldódik a Dózsa Mozi Centrum épületének külső szerkezeti állagmegóvása, továbbá nagyságrendekkel csökkenthetők az energiafelhasználás költségei.

Intercisa Múzeum fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Intercisa Múzeum fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partner: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 485 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja az Intercisa Múzeum szükségszerűvé vált korszerűsítése és turisztikai célú hasznosítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően. A fejlesztés hozzájárul a térség gazdaságának diverzifikációjához a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az Intercisa Múzeum 1970 óta a Dunaújváros, Városháza tér 4. szám alatt működik, Magyarország legnagyobb római-kori gyűjteményét őrzi. Az épület a Városháza tér meghatározó eleme, helyi védettséget élvez. Az ingatlan állapota szerkezeti szempontból jónak, burkolatait és nyílászáróit tekintve elhasználtnak mondható, a belső terek kialakítása egyre kevésbé felel meg a korszerű múzeumi bemutatás követelményeinek, mindenképp fejlesztést igényel. Az épület fenntarthatóságát, és energetikai szempontból hatékonyabb üzemeltetését korszerűsítéssel szükséges javítani.

A fejlesztés keretében a nyílászárók cseréje, elektromos/villamossági felújítás, részleges épületgépészeti felújítás és a felújításokhoz kapcsolódó javítások elvégzése történik meg. Az épület akadálymentességét a központi térben elhelyezett, minden szintet érintő hidraulikus vezérlésű lift és egy rámpa-lépcső önjáró berendezés biztosítja. Az épület felújításán és akadálymentesítésén túl a projekt keretében a múzeum állandó kiállítása élményelemekkel, interaktív bemutatási formákkal gazdagodik.

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 1 130 700 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros táji és épített környezeti értékeinek turisztikai célú hasznosítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően. A két projektelemet tartalmazó fejlesztés hozzájárul a térség gazdaságának diverzifikációjához a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. A jelenleg kihasználatlan, műemléki védelem alatt álló Mondbach kúria és környezetének fejlesztése egy olyan kiemelt projekt Dunaújváros óvárosának, Pentelének az életében, mely egyszerre teremt kiemelkedő lehetőséget egy kulturális, civil társadalmi és turisztikai központ kialakításához, Dunaújváros történelmi identitásának megerősödéséhez, valamint további turisztikai, kereskedelmi és munkahely teremtési fejlesztések megalapozásához. A műemléki védettségnek megfelelően helyreállított és felújított épületegyüttesben a rendezvénytermek, kiállítótermek, műtermek mellett egy kávézó is helyet kap. A fejlesztés keretében megtörténik a belső udvar parkosítása és létesítmény akadálymentesítése is.

A Baracsi úti Arborétum és Tanösvény egyedi növénygyűjteményével Dunaújváros természeti örökségének különleges értéket képviselő színfoltja, helyi jelentőségű természeti védelem alatt álló terület. A projekt célja az arborétum teljes területének turisztikai attrakcióvá fejlesztése a tanösvény mentén található két leromlott állapotú ingatlan hasznosításával. A fejlesztés keretében egy aktív kikapcsolódást és rekreációt szolgáló közösségi tér, látogatóközpont és kisebb többfunkciós helyiségek kialakítása tervezett.

Gyógyuljon új környezetben! - A dunaújvárosi Alkotás u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci M. 9-10. szám alatt található orvosi rendelő blokkok infrastrukturális fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Gyógyuljon új környezetben! - A dunaújvárosi Alkotás u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci M. 9-10. szám alatt található orvosi rendelő blokkok infrastrukturális fejlesztése
 • Szerződés száma: TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Támogatás összege: 196 736 155 forint
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Önkormányzat jelen projekt keretében a város 3 különböző városrészében (Alkotás u. 7., Derkovits Gy. u. 2-4., illetve Váci M. 9-10.) összesen 15 orvosi rendelő helység és azokhoz tartozó különböző funkciójú terek felújítását tervezi. Eleget téve a város egészségügyi koncepciójában foglaltaknak, mely szerint az egészségügyi intézményeket alkalmassá kell tenni arra, hogy azok hatékonyan szolgálják a lakosság egészségi állapotának javítását és megőrzését, az Önkormányzat az infrastrukturális háttér fejlesztését célozza meg, beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket.

A fejlesztésre kerülő orvosi rendelő blokkok állapota mára leromlott, illetve azok számos szempontból nem felelnek meg a 21. századi, új funkciós igényeknek. Mind az idejáró betegek, mind az itt dolgozó egészségügyi munkatársak életminőségét/munkakörülményeit pozitívan befolyásolja a tervezett felújítás.

Oldalak