DMJV Önkormányzata

Rendkívüli közgyűlés - 2019. szeptember 5.

Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 619 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros fenntartható közlekedésfejlesztésének keretében a kerékpáros úthálózat fejlesztése oly módon, hogy a város területén már meglévő kerékpáros útszakaszok összekapcsolásával és környezetük kialakításával és biztonságossá tételével, egy komplex, fenntartható közlekedést szolgáló kerékpárút hálózat jöjjön létre. Ezáltal ösztönözve a város lakosságát a kerékpáros közlekedésre és így a fő közlekedési eszközként kerékpárt használók száma is növekszik.

A projekt műszaki tartalmának kialakításakor figyelembe vételre került, hogy a biztonságos közlekedés valamennyi közlekedésben résztvevő számára biztosított legyen és a fejlesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. A beruházás szemléletformálás elemet is tartalmaz és hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. A beruházás eredményeként javul a fenntartható közlekedési módok helyzete a környezet indokolatlan károsítása nélkül, illeszkedve az ITS-hez. A projekt elősegíti a napi utazás esetén fő közlekedési eszközként kerékpárt választók részarányának növekedését.

Táborállás csapadékvíz elvezetése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Táborállás csapadékvíz elvezetése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partner: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 482 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Dunaújváros jelentős része a talaj geotechnikai tulajdonságainak köszönhetően (lösz és lösz eredetű talajok) kedvezőtlen tulajdonságú területen helyezkedik el. Az összefoglalt problémák miatt Dunaújvárosban a felszíni vizek összegyűjtése és megfelelő elvezetése a befogadóig különleges jelentőséggel bír. A magaspartoknál a romlás csúszások, rogyások, a város egyéb területein beszakadások, süllyedések formájában jelentkezik. A Táborállás partszakasz jelentős részén nincs megoldva a felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése. A helyzet rendezésének érdekében jelen projekt keretében kívánjuk megoldani a csapadékvíz rendszer kiépítését a partszakasz egy részén.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése.

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

A tervezett beruházás összhangban van az 5. számú EU Tematikus Céllal, amelynek célja többek között a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetés gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A fenti Céllal összhangban a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

Aquantis Látogatóközpont kialakítása

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Aquantis Látogatóközpont kialakítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 900 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Aquantis Látogatóközpont fejlesztése a Modern Városok Program keretében megvalósuló fürdőhotel fejlesztésével párhuzamosan futó, részben azt megelőző projekt. A két projekt ugyanabban az épületblokkban kap helyet, Dunaújváros turizmusának stratégiai helyszínén, a város legnagyobb vonzerővel bíró attrakciója (élményfürdő) közvetlen szomszédságában. A projektfejlesztés, megvalósítás és üzemelés során a látogatóközpont és a szálloda projekt összes folyamata (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, stb.) szakaszolással különül el.

Az új építéssel megvalósuló Aquantis Látogatóközpont funkciói: interaktív bemutatótér, ahol a látogatók élményszerűen kapcsolódhatnak egy római kori fürdő életéhez és Dunaújváros történelmi múltjához; többfunkciós helyiségek (rendezvény-; kiállítótér) kapcsolódó háttérterületekkel (mosdók, irodák); kávézó és melegítőkonyha – mely szűk kínálattal akár nagyobb létszámot is ki tud szolgálni a fürdő és a hotel metszetében.

Önkormányzati választások: 2019. október 13. - A Helyi Választási Bizottság határozatai

Csatolmány
A Helyi Választási Bizottság 2019.11.20-ei ülésének jegyzőkönyve - 136/2019. (XI.20.) határozat
A Helyi Választási Bizottság 2019.11.7-ei ülésének jegyzőkönyve - 135/2019. (XI.07.) határozat
A Helyi Választási Bizottság 2019.10.17-ei ülésének jegyzőkönyve - a helyi önk. választás kompenzációs listás eredménye
A Helyi Választási Bizottság 2019.10.14-ei ülésének jegyzőkönyve - választási eredmények megállapításai
A Helyi Választási Bizottság 2019.10.09-ei ülésének jegyzőkönyve - jelölt törlése
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.27-ai ülésének jegyzőkönyve - kifogás elbírálása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.18-ai ülésének jegyzőkönyve - szavazólapok jóváhagyása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.13-ai ülésének jegyzőkönyve - jelölő szervezet részére bírság kiszabása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.10-ei ülésének jegyzőkönyve - listák sorrendjének kisorsolása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.10-ei ülésének jegyzőkönyve - lista nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.09-ei ülésének jegyzőkönyve, szavazólapon szereplés sorrendjének kisorsolása
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.09-ei ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétel
A Helyi Választási Bizottság 2019.09.06-ai ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétel
A Helyi Választási Bizottság 2019.08.30-ai ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság 2019.08.27-ei ülésének jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele
A Helyi Választási Bizottság ülésének döntései - 2019.08.08.

Rendkívüli közgyűlés - 2019. augusztus 8.

A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Kft., Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 306 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén található 2x1 forgalmi sáv kialakítású Rév út, valamint Ruhagyári út fejlesztését és megújítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A projekt a Dunaújvárosi utak felújítását célzó integrált területi program részeként valósul meg, és közvetlenül kapcsolódik a Magyar út, Szigony út felújítását biztosító TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú projekthez. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, és hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű állami és önkormányzati útszakaszok Dunaújváros belterületén találhatók. Felújításra kerül:

 • 51316. j. Dunaújváros komphoz vezető út (Rév út) 0+000-0+164,42 km szakasza, teljes hosszban.
 • Ruhagyári út 0+000-0+585,41 km szakasza, a közforgalmú kikötő kapujáig vezető szakasz teljes hosszban. Az útfelújítás e projekt keretében mindösszesen 750 méter útszakaszt érint.

A projekt várható eredményei:

 • Megvalósul az érintett belterületi utak, csomópontok fejlesztése, felújítása: belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, korszerűsítése
 • Javul a gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak, közúti csomópontok minősége, ami segíti a helyi gazdaság fejlődését, és javítja a munkaerő mobilitását
 • A projekt során elkészülnek az útfelújításhoz kapcsolódóan szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek - pl.: közművek - korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése
 • Megvalósulnak a szükséges forgalomtechnikai fejlesztések (műtárgyépítés és felújítás)
 • Elvégzésre kerülnek a zöldterület-építési, átalakítási munkák a fejlesztéssel érintett útszakaszok helyrajzi számai szerinti ingatlanokon
 • Megtörténik az autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése
 • Elkészülnek a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: biztonsági elemek felújítása, csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése; lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás felújítása, kiépítése, közlekedésbiztonság korszerűsítése az utak nyomvonala mentén
 • Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.

A fejlesztés az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével teljesíti. A projekt klímakockázatokat nem hordoz.

Oldalak