Hírek

Virágosítási versenyfelhívás - Várják a nevezéseket!

Hírkép: Virágosítási versenyfelhívás - Várják a nevezéseket!

A Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság egyetértésével Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere városunk települési környezetvédelmi programja, valamint az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében „Virágos Dunaújvárosért 2019.” címmel huszadik alkalommal versenyt ír ki a dunaújvárosi lakosság számára. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 5. (a pályázat beérkezésének utolsó napja) Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. október végéig

2019. június 24.

„DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG TISZTELET DÍJ” - Várják a javaslatokat!

Hírkép: „DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG TISZTELET DÍJ” - Várják a javaslatokat!

A jogosultság feltételei: A „Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Tisztelet díj” kitüntetést, azon személynek vagy közösségnek adományozza a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ), aki a helyi labdarúgóéletben kiemelkedő szerepet tölt be, hozzájárul a dunaújvárosi labdarúgás színvonalának emeléséhez, népszerűsítéséhez, példaértékűen kiváló, magas színvonalú munkát végez, megbízható, magatartása és kötelességtudata elismerésre méltó, a labdarúgás területén elért eredményeivel, teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és Dunaújváros jó hírnevét öregbíti.

A díj átadása: A „Tisztelet díj” kitüntetésben évenként egy személy vagy közösség részesülhet. A díj átadására minden évben a Markó Lajos Kispályás Labdarúgó Bajnokság eredményhirdetésén kerül sor. A javaslat beadásának feltételei és szabályai: A díj adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat minden év július 2-ig kell eljuttatni a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságához (e-mailben - dmjv.dlsz@gmail.com - vagy személyesen). A bizottság felterjesztésére adományozható a rangos elismerés, mely a díjazott munkájáért szóló köszönet is egyben.

2019. június 24.

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatal

dunaújvárosi kormányablakában

2019. július 1. napján 7 óra és 10 óra között

az informatikai eszközök cseréje miatt szünetel az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!

2019. június 24.

Forgalmi rend változás a Technikum városrészben

Hírkép: Forgalmi rend változás a Technikum városrészben

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy új parkolóhelyek építése kezdődik a Gábor Áron utcában. A kivitelező DVG Zrt. a parkolók I. ütemének építése kapcsán a Gábor Áron utcát teljes szélességében lezárja a Bólyai I. utcától a Gábor Áron utca 13. vonaláig. A Gábor Áron utca 13-tól a Bercsényi Miklós utcáig terjedő szakaszán kétirányú forgalom lesz megengedett az Aprók Háza Óvoda megközelíthetősége érdekében. A Vörösmarty Mihály u. forgalma is módosul a parkolók kivitelezésének I. üteme alatt. Az egyirányú forgalmi rend iránya ebben az időszakban megfordul, az Esze Tamás utca felől lehet majd behajtani. A forgalmi rend változás kitáblázását 2019. június 25-én kedden kezdi meg a DVG Zrt. Az építési munkák előreláthatólag 2019. július 1-jén kezdődnek és az időjárás függvényében várhatóan 1 hónapig tartanak majd.

2019. június 24.

Elhunyt Dr. Gulyás Lajos főorvos

Hírkép: Elhunyt Dr. Gulyás Lajos főorvos

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szomorúan értesült arról, hogy Dr. Gulyás Lajos főorvos úr 2019. június 19-én elhunyt.

Dr. Gulyás Lajos 1926. július 24-én, Szakcson született. A doktor úr Szakcson töltötte elemista éveit, majd Dombóváron érettségizett egyházi gimnáziumban. Öccsével ketten voltak testvérek. Édesapja, aki 15 holdas parasztember volt, mindig is azt akarta, hogy a fiai tanult emberek legyenek. Teljesült a vágya: Budapesten, a Szent Imre Kollégiumban tanult és ott végezte az egyetemet, ezt követően nőgyógyász szeretett volna lenni, Székesfehérváron kezdett el dolgozni.

A Szent György Kórházban három évet töltött. Ekkor ismerkedtek meg a feleségével, és kislánya is ebben az időszakban született. Később váltott, visszaköltöztek Szakcsra, ahol általános körzeti orvosként tevékenykedett 13 évig.

Majd újabb váltás következett: 1970-ben kinevezték járási főorvosnak, majd 7 év után itt Dunaújvárosban lett városi főorvos.

Nyugdíjazása után rövid ideig az Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozott, majd 85 éves koráig a Szent Pantaleon Kórház vértranszfúziós osztályán végezte a véradók kivizsgálását. Mindeközben a rehabilitációs bizottsági feladatokat is ellátta.

Szakmai tudása, embersége, kedvessége miatt tisztelték és szerették a kollégák és a betegek is egyaránt. Sokan ismerték – köztiszteletben álló polgára volt városunknak.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata osztozik családja és hozzátartozói fájdalmában. Nyugodjék békében!

2019. június 21.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy városunkban az országos központi szúnyoggyérítést az alábbi időpontokban végzik:

  • A légi kémiai védekezés 2019. június 21-én, pénteken a napnyugtát megelőző 1,5 órában.
  • Tartaléknapok: 2019. június 22-23.
  • A földi kémiai védekezést 2019. június 21-én a napnyugta utáni időszakban végzik el.
  • Tartaléknapok: 2019. június 22-23.
2019. június 19.

Történelmi léptékű fejlesztés

Hírkép: Történelmi léptékű fejlesztés

A Széchenyi 2020 program keretében hat önkormányzat, köztünk városunké is közel hatmilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az „Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű projekt megvalósítására. A projektindító rendezvényen Cserna Gábor, városunk polgármestere mondott beszédet.

Felidézte, hogy az elmúlt öt évben a helyi ellenzék folyamatosan azt mantrázta, hogy Dunaújvárosban semmilyen fejlesztés nem történik, a város nem fejlődik. Ezzel szemben az igazság az, hogy ez idő alatt közel háromszáz fejlesztési projekt zárult már le vagy van még folyamatban. A legjelentősebbeket ki is emelte, úgy, mint az élményfürdő visszavásárlása és újbóli üzembe helyezése, az egykori zöld SZTK teljes felújítása és átalakítása Járási Hivatallá és a napjainkban is zajló uszodafelújítás. Ezek közé sorolta és történelmi léptékű beruházásnak nevezte az északi lakópark csatornázási munkálatait is, melyek, mint mondta egy régóta dédelgetett álom megvalósulását hozzák el. Az ezt a beruházást elindító szerződést 2017-ben írták alá az önkormányzatok, a munkálatok pedig városunkban két héttel ezelőtt el is kezdődtek. Forrás - DO

2019. június 19.

Tájékoztatás

Hírkép: Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Köztisztviselők Napját Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2019.(III.22.) önkormányzati rendelete munkaszüneti nappá nyilvánította.

2019. július 01-jén, hétfőn a polgármesteri hivatal

ZÁRVA TART

Várjuk Önöket a következő ügyfélfogadási napon: július 03-án (szerdán) 8.00 és 18.00 óra között!

Megértésüket köszönjük!

2019. június 18.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hírkép: SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGINDULT AZ ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 2. (ÉKDU 2)

A Széchenyi 2020 program keretében Kulcs Község Önkormányzata, valamint további négy konzorciumi tag 5,669 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt megvalósítására.

2019. június 18.

Oldalak