DMJV Önkormányzata

Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése

Projekt adatok:

  • Projekt címe: Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001
  • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Szerződött támogatás összege: 1 100 000 000
  • A támogatás mértéke: 100%
  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt elsődleges célja a Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, teljes körű felújítása, valamint ezzel egyidőben az integrált Hétszínvirág Bölcsőde épületének korszerűsítése.

A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására. A projekt eredményeként a városban élő, családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődéink férőhely bővítése valósul meg, ezzel biztosítva, annak lehetőségét, hogy a bölcsődei alapszolgáltatás a szülő/szülők kérésére azonnal elérhető legyen az adott nevelési-gondozási év minden napján

Másodlagos cél a kisgyermeket nevelő munkavállalók támogatása, a családok segítése, a gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése, fejlesztése, korai habilitációja, rehabilitációja. A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására.

A projektben érintett intézmények:

Zengő-Bongó Bölcsőde - Megvalósítás helyszíne: Dunaújváros, Bólyai János utca 2.

A Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, az épület teljes körű felújítása. Az új férőhelyek kialakítása érdekében 4 csoportszobával bővülő tagintézményben 8 fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka alkalmazása válik szükségessé, ezáltal a projekt munkahelyteremtő hatással bír.

Hétszínvirág Bölcsőde - Megvalósítás helyszíne: Dunaújváros, Barátság utca 1.

A Hétszínvirág Bölcsőde integrált bölcsődeként működik, mely sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációs, rehabilitációs célú nevelését-gondozását végzi teljes integrációval. Az intézmény épülete elavult műszaki állapotú, jelen projekt keretén belül az épület energetikai fejlesztésére, belső burkolatcseréjére, nyílászárók cseréjére és homlokzati felújítására kerül sor.

Közgyűlés - 2020. július 16.

Csatolmány
Jegyzőkönyv
Meghívó - nyílt ülés
1. napirendi pont
2. napirendi pont
3. napirendi pont
4. napirendi pont
5. napirendi pont
6. napirendi pont
7. napirendi pont
8. napirendi pont
9. napirendi pont
10. napirendi pont
11. napirendi pont
12. napirendi pont
13. napirendi pont
14. napirendi pont
15. napirendi pont
16. napirendi pont
17. napirendi pont
18. napirendi pont
19. napirendi pont
20. napirendi pont
21. napirendi pont
22. napirendi pont
23. napirendi pont
24. napirendi pont
25. napirendi pont
26. napirendi pont
27. napirendi pont
28. napirendi pont
29. napirendi pont
30. napirendi pont
31. napirendi pont
32. napirendi pont
33. napirendi pont
34. napirendi pont
35. napirendi pont
36. napirendi pont
37. napirendi pont
38. napirendi pont
39. napirendi pont
40. napirendi pont
41. napirendi pont
42. napirendi pont
43. napirendi pont
44. napirendi pont
45. napirendi pont
46. napirendi pont
47. napirendi pont
48. napirendi pont
49. napirendi pont
Helyszinen kiosztott - 20. napirendi ponthoz
Helyszinen kiosztott - 21. napirendi ponthoz
Helyszinen kiosztott - 23. napirendi ponthoz
Helyszinen kiosztott - 27. napirendi ponthoz
Helyszinen kiosztott - 40. napirendi ponthoz
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - Bartók
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - könyvtár
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - Margaréta tagóvoda
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - múzeum
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - álláshely
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - vészhelyzet
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - DKKA
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - DVG
Helyszinen kiosztott - sűrgősségi napirend - Latinovits

18/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelet

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megállapított gondozási személyi térítési díjnak a veszélyhelyzet idején történő fizetése rendjéről.

Csatolmány
Rendelet

Oldalak