Tájékoztató 2018. évi szünidei étkeztetésről

Hírkép: Tájékoztató 2018. évi szünidei étkeztetésről

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 84/2018. (II. 15.) számú határozata alapján a 2018. évben a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

2018. május 25.

Közérdekű közlemény

Hírkép: Közérdekű közlemény

"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.

A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.

A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.

A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok keretei között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!"

2018. május 25.

Tájékoztató a tűzoltó hivatásról - Felvételi lehetőség

A jelentkezés feltételei:

  • 18. életév
  • Hozzájárulás a kifogástalan életvitel ellenőrzés felvétel előtti és a szolgálati jogviszony fennállása alatti ellenőrzéséhez. 
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • szakiskolai végzettség vagy érettségi

Előny: „C” kategóriás vezetői engedély

A képzést sikeresen elvégzők felvételre kerülnek 1 éves próbaidővel.

Kezdő illetmény jelenleg: bruttó 230.000,- forint és ezen felül bruttó 200.000,- forint éves cafetéria

2018. május 24.

Tájékoztatás

Hírkép: Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatal adonyi kormányablakában (2457 Adony, Rákóczi u. 21.) 2018. június 13. napján áramszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás.
A legközelebbi kormányablak elérhetősége
Cím: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Telefonszám: 25/795-244
Az ügyfélfogadási idő ezen a napon 8 órától 17 óráig tart.
Megértésüket köszönjük!
2018. május 24.

Elhunyt Nagy Mihály atya

Hírkép: Elhunyt Nagy Mihály atya

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata sajnálattal értesült arról, hogy Nagy Mihály atya, Dunaújváros korábbi plébánosa 2018. május 13-án elhunyt.

Nagy Mihály plébános 1934-ben született Sárszentágotán. 1959-ben Székesfehérváron szentelték fel. Első szolgálati helye Ercsi volt, majd következett Polgárdi, Pusztaszabolcs és Mór. Szabadegyházán adminisztrátor volt, majd ugyanitt plébánosként tevékenykedett.

Érdemei elismeréseként 1984-ben Püspöki Tanácsosnak nevezték ki, 1997-ben Tiszteletbeli Főesperes, 1998 és 2000 között Megbízott Esperes, majd 2000-től 2004-ig Esperes. 2000-től Címzetes Prépost.

Nagy Mihály atya 1991-ben került Dunaújvárosba, és mintegy 24 éven át a város plébánosa volt, egészen 2015-ös nyugállományba helyezéséig.

Nagy Mihály atyát 1991-es Dunaújvárosba történő kinevezésekor szép, de erőt próbáló feladattal bízta meg az akkori megyés püspök: a dunaújvárosi római katolikus hívők kérésének eleget téve a Pentelei (Óvárosi) Katolikus Templom fenntartásán túlmenően új templomot kellett építeni az „Új város” területén. A templom felépülését sokan önzetlenül, adományaikkal segítették. A magánszemélyek mellett a támogatók között találjuk DMJV Önkormányzatát is. A Nagytemplom építése során – hitet téve a dunaújvárosi ipar mellett – nagy részben helyben gyártott építőanyagokat használtak fel. Nagy Mihály atya neve összeforrott a templomépítéssel. A Krisztus király Főtemplom megáldására 2000-ben, felszentelésére pedig 2008-ban került sor.

Felbecsülni is nehéz lenne Nagy Mihály 24 éves dunaújvárosi szolgálata alatt szentségben részesítettek hívők számát: keresztelés, oltáriszentség és elsőáldozás, bérmálás, gyónás és bűnbocsánat, házasságkötés, betegek kenete.

Érdemei elismeréseként a Székesfehérvári Egyházmegyében 1984-ben Püspöki tanácsosnak nevezték ki, 1997-ben Tiszteletbeli főesperesnek, 1998 és 2000 között Megbízott esperesnek, majd 2000-től 2004-ig Esperesnek. 2000-től Címzetes Prépost volt. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007-ben Dunaújváros Díszpolgára címmel tüntette ki. Áldásos, fáradságot nem kímélő munkáját nem csak hívei, de az egész város és környéke is megbecsülte.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata osztozik családja és hozzátartozói fájdalmában.

2018. május 23.

Parázs-Varázs Családi Hétvége

Hírkép: Parázs-Varázs Családi Hétvége

Dunaújvárosi Önkormányzatának rendezésében, a helyi Tourinform iroda szervezésében idén május 25. és 27. között lesz a Családi Hétvége. Színes programok és gasztronómiai finomságok várják a lelátogatókat! Minden további információt megtalálnak a plakáton, valamint a csatolt tájékoztatókban!

2018. május 23.

Nyári diákmunka központi munkaerő-piaci programmal kapcsolatos tájékoztatás

Hírkép: Nyári diákmunka központi munkaerő-piaci programmal kapcsolatos tájékoztatás

Tervezési időszakok: 2018.07.01.-2018.07.31. ; 2018.08.01.-2018.08.31.

A mellékelt tájékoztató tartalmazza azokat a feltételeket, melyeknek teljesülése esetén a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehet támogatással diákokat foglalkoztatni. Amennyiben a potenciális munkáltatókat érdekli a lehetőség, kérjük, hogy jelezzék a Foglalkoztatási Osztály felé a következő adatokat:

Foglalkoztató neve, címe, kapcsolattartója, elérhetősége.

Foglalkoztatni kívánt létszám, időszak.

Az önkormányzatok, illetve a mezőgazdaság és a vendéglátás területén tevékenykedő munkaadók az igényeiket legkésőbb 2018. május 25. (péntek) 12 óráig szíveskedjenek részükre e-mailben eljuttatni.

2018. május 23.

Nyílt nap munkaügyi kérdésekről

Hírkép: Nyílt nap munkaügyi kérdésekről

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály munkaügyi szakterülete szakmai nyílt napot rendez május 25-én, pénteken 10-től 13 óráig Székesfehérváron, a Mátyás király körút 6. sz. irodaépület földszinti ügyfélfogadó helyiségében.

A program: 10-től 11 óráig tájékoztató hangzik el a diákmunkáról, a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkozó speciális szabályokról. Ezt követően a munkaviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséről, annak elmulasztása esetén alkalmazandó eljárásról tartanak előadást.

A térítésmentes rendezvényen az érdeklődők munkaügyi, foglalkoztatási szaktanácsokat is kérhetnek a kormányhivatal járási hivatalának munkaügyi szakembereitől.

2018. május 23.

Emlékkiállítás Vágó Józsefné Héjja Ilona alkotásaiból

Hírkép: Emlékkiállítás Vágó Józsefné Héjja Ilona alkotásaiból

Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Vágó Józsefné Héjja Ilona (1943-2018) kiállításának megnyitójára június 1-jén, pénteken 17 órakor a Felnőttkönyvtár előterébe! Forrás

2018. május 23.

RÉGÉSZET NAPJA

Hírkép: RÉGÉSZET NAPJA
Az Intercisa Múzeum szeretettel vár minden érdeklődőt a RÉGÉSZET NAPJA című Családi Napra. 2018. május 26. szombat, 14-18 óra között Helyszín: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. Intercisa Múzeum. További részletek a plakáton!
2018. május 11.

DIVAT ÉS PERFORMANSZ AZ ICA-D-BEN

Hírkép: DIVAT ÉS PERFORMANSZ AZ ICA-D-BEN
DIVAT ÉS PERFORMANSZ AZ ICA-D-BEN
Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros (Vasmű út 12.) 
Időpont: 2018. május 12., szombat 18:00
2018. május 8.

"Évszázados tradíciók – a Dr.‭ ‬Oetker múltja és jelene"

Hírkép: "Évszázados tradíciók – a Dr.‭ ‬Oetker múltja és jelene"

Az Intercisa Múzeum és a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. szeretettel vár minden érdeklődőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum "Évszázados tradíciók – a Dr. Oetker múltja és jelene" című időszaki kiállításának megnyitójára 2018. május 17-én, csütörtökön, 17:00 órakor. Helyszín: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4., Intercisa Múzeum II. emeleti kiállítótermében.

2018. május 8.

Dózsa Bolhapiac

Hírkép: Dózsa Bolhapiac

2018. június 09-én, szombaton ismét Bolhapiac! Részletek a plakáton!

2018. május 4.

Völgyi Péterné dr. Reich Márta - A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. előadás

Hírkép:  Völgyi Péterné dr. Reich Márta - A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. előadás

Szeretettel várnak minden érdeklődőt Völgyi Péterné dr. Reich Márta A Titanic árnyékában – Egy magyar orvos élete című előadására. Időpont: 2018. MÁJUS 9. SZERDA, 17 óra. Helyszín: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4., Intercisa Múzeum II. emelet előadóterem. A vendégeket köszönti: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója. A programon való részvétel díjtalan.

2018. április 23.

Az Intercisa Múzeum májusi programjai

Hírkép: Az Intercisa Múzeum májusi programjai

Az alábbiakban összegezzük Önöknek, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket a májusi hónapban az Intercisa Múzeumban.

2018. április 18.

Kiállítás a Bartókban

Hírkép: Kiállítás a Bartókban

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házába 2018. április 18-án, szerdán a 18 órakor kezdődő kiállítás megnyitójára! Részletek a plakáton.

2018. április 17.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Hingyi László a 10. választókerület önkormányzati képviselője, minden hétköznap várja a körzetében élők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 0630/298-4305, továbbá a Polgármesteri Hivatalban, a képviselő úr postafiókjában, üzenetet is lehet hagyni a számára.

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Sztankovics László a 8. vk. önkormányzati képviselője 2018. május 30-án, szerdán 17:00 – 18:00 óra között képviselői fogadóórát tart az Erdősor 41. sz. alatti irodában.

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Lassingleitner Fruzsina a 4. vk. önkormányzati képviselője 2018. május 18-án, pénteken 16:00 órától képviselői fogadóórát tart a Római krt. 36/b szám alatt lévő, volt APEH iroda helyén létrehozott, Közösségi (Szolgáltató) Pontban.

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Barta Endre önkormányzati képviselő 2018. május 17-én, csütörtökön 15 órától 17 óráig Pintér Tamás országgyűlési képviselő úrral tart közös fogadóórát a Vasmű út 41. 1. emelet 124. irodában. A képviselő úrhoz az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak: 0670/602-0269 ; e-mail: barta.endre@jobbik.hu.

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Tóth Kálmán a 9. vk. önkormányzati képviselője, 2018. május 15-én, kedden 17:30 órától képviselői fogadóórát tart a Pentele Klubházban (Magyar út 25.).

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Cserni Béla a 3. vk. önkormányzati képviselője 2018. május 14-én, hétfőn 17:00 és 19:00 óra között képviselői fogadóórát tart a Római krt. 36/b szám alatt lévő, volt APEH iroda helyén létrehozott, Közösségi (Szolgáltató) Pontban.

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Izsák Máté az 5. vk. önkormányzati képviselője 2018. május 14-én, hétfőn 17:00 óra és 18:00 óra között képviselői fogadóórát tart a Dózsa György Általános Iskolában.

2018. május 2.

Képviselői fogadóóra

Hírkép: Képviselői fogadóóra

Iván László a 6. vk. önkormányzati képviselője egy napon és két időpontban, azaz 2018. május 14-én, hétfőn 16:00 órától a Vasvári Pál Általános Iskolában tart képviselői fogadóórát, valamint ugyanezen a napon, de 17:00 órától a Technikum városrészben az Esze Tamás u. 13. szám alatti irodában várja az érdeklődő lakosságot! Kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak közvetlenül képviselő úrhoz: 0620/446-6671; ivan.kepviselo@gmail.com.

2018. május 2.

„KUKAKULTÚRA – A HULLADÉKKEZELŐK NYÍLT NAPJA"

Hírkép: „KUKAKULTÚRA – A HULLADÉKKEZELŐK NYÍLT NAPJA"

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. MÁJUS 11-12-ÉN (péntek-szombat) ismét megszervezi a „KUKAKULTÚRA – A HULLADÉKKEZELŐK NYÍLT NAPJA" programját, melynek keretében a hazai hulladékkezelő vállalkozások országszerte megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt, hogy bemutassák a hulladékká vált értékes anyagok kezelését, újrahasznosítását. A program honlapja: http://szelektalok.hu/kukakultura/

2018. május 4.

Virágosítási versenyfelhívás

Hírkép: Virágosítási versenyfelhívás

A Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság egyetértésével Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere városunk települési környezetvédelmi programja, valamint az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében „Virágos Dunaújvárosért 2018.” címmel tizenkilencedik alkalommal versenyt ír ki a dunaújvárosi lakosság számára.

2018. április 18.

A felelősség az Öné is! Gondoljon egészségére és környezetére!

Hírkép: A felelősség az Öné is! Gondoljon egészségére és környezetére!

A települések levegőminőségét jelenleg jellemzően a lakossági fűtés határozza meg. (Természetesen a forgalmas utak mentén a közlekedés továbbra is a mértékadó légszennyező forrás.) A légszennyező anyagok közül az egészségre a legnagyobb veszélyt a kisméretű részecske (PM10), köznapi nevén a szálló por jelenti. (A PM10 alatt a 10 mikrométer átmérő alatti porrészecskékből álló frakciót értjük. PM2,5 alatt ennek egy „részhalmazát”, ami az ennél kisebb 2,5 mikrométer átmérő alatti porrészecskékből álló frakciót jelenti. Ez a legveszélyesebb az egészségre.) Az elmúlt években elkészített országos légszennyező anyag leltárok adatai alapján a kisméretű szállópor kibocsátás több, mint 65%-át a lakossági fűtés okozza. Emellett lényegesen kisebb a hozzájárulása a korábban fő probléma-forrásnak gondolt iparnak és közlekedésnek. A Földművelésügyi Minisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ezért 2017-ben is tovább folytatja komplex tájékoztató kampányát Fűts okosan! címmel. A komplex szemléletformáló kampány célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a fűtési szezon kezdetén egyes szilárd tüzelőanyagok használatának veszélyeire és káros hatásaira, valamint alternatívaként elérhetővé tegyen minden olyan információt, amely a helyes fűtési technikát ismerteti és segíti. Tájékoztatásként látogassa meg az alábbi aloldalt: http://www.futsokosankampany.hu/

2018. január 11.

Sikerrel pályázott a város a Virágos Magyarországért felhívásra

Hírkép: Sikerrel pályázott a város a Virágos Magyarországért felhívásra

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarországért Országos Mozgalom már évek óta részt vesz egy nemzetközi kezdeményezésben, ami a környezetvédelem fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. Az idei évben városunk is indult a Virágos Magyarországért programon, amelynek részeként a mozgalom zsűritagjai még júliusban ellátogattak Dunaújvárosba, hogy megismerjék a környezetet, sétát tettek a városban, megszemlélték a virágosított környezetet. Az értékelést követően a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület a kiemelkedő teljesítményért elismerést (különdíjat) adományozott Dunaújvárosnak.

2017. november 27.

Kimagasló és példaértékű a Polgármesteri Hivatal környezettudatossága

Hírkép: Kimagasló és példaértékű a Polgármesteri Hivatal környezettudatossága

A dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének felügyeleti hitelesítő ellenőrzése 2017. október 24-én sikerrel zárult. Ezzel a hitelesített környezetirányítási rendszerünk idén a 10 éves jubileumát töltötte be, mely az országban egyedülálló a közigazgatásban. A független és akkreditált EMAS hitelesítő, valamint a Nemzeti Akkreditációs Hatóságtól érkezett megfigyelő, egész napos helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy a polgármesteri hivatalunkban végzett munka, valamint a Környezetvédelmi Nyilatkozat  minden tekintetben megfelel a környezetvédelmi jogszabályokban és az EMAS rendeletben előírtaknak. A polgármesteri hivatal környezetvédelmi teljesítményét, környezettudatosságát kimagaslónak és példaértékűnek értékelték. A Környezetvédelmi Nyilatkozatot véglegesítve, a hitelesítő által aláírva beküldhetjük az Országos Környezetvédelmi Hatóságnak, mely hatóság határozatban rendelkezik majd az EMAS rendszerünk további érvényességéről.

2017. október 26.

Európai Mobilitási Hét - 2017. szeptember 16-22.

Hírkép: Európai Mobilitási Hét - 2017. szeptember 16-22.

Az idei évben is csatlakozik Dunaújváros a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinációjával 2017. szeptember 16-22. között megvalósuló országos közlekedési-környezetvédelmi programsorozathoz! Az Európai Mobilitási Hét fő célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A nemzetközi programsorozat az autózás helyett a közösségi közlekedés használata, a kerékpározás és gyaloglás mellett érvel. Idei témája is a tiszta, közösségi és intelligens mobilitás, a tisztább közlekedési módok előnyeinek hangsúlyozása, az intelligens közlekedési technológiák és közösségi mobilitás nyújtotta lehetőségek kihasználására ösztönzés. Az alábbiakban olvashatják a Dunaújvárosban megvalósuló programokat! Várjuk a mielőbbi jelentkezéseket: e-mailben kornyved@pmh.dunanet.hu címre, illetve telefonon 25/544-139. A JELENTKEZÉSI LAPOT a mellékletben csatoltuk!

2017. szeptember 20.

Tiszta utcák, tiszta terek” várostakarítási akció

Hírkép: Tiszta utcák, tiszta terek” várostakarítási akció

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megkeresésére, Dunaújváros 2017. évben részt vesz az Európai Mobilitási Hét megrendezésében. A rendezvény keretén belül a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportja a korábbi hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezi Tiszta utcák, tiszta terek” várostakarítási akcióját A szervezők nevében tisztelettel felkérjük a mozgalomban részt venni szándékozó civil szervezeteket, iskolákat és más intézményeket, valamint lakókat, lakóközösségeket, hogy lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek az intézményi és lakókörnyezetüket rendbe tenni, a városunk közterületein eldobott hulladékokat összegyűjteni, mintegy tiltakozásként a szemetelés ellen.

Jelentkezésüket várja

Környezetvédelmi szakcsoport

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal

Dunaújváros, Városháza tér 1. 910.-912. iroda

Telefon/fax: 544-187; 544-146, 544-139, 544-301

e-mail: kornyved@pmh.dunanet.hu

Amennyiben azt igénylik, korlátozott számban védőkesztyűket és szemeteszsákokat biztosítunk, melyek átvehetők Irodánkban 2017. szeptember 12-én és 14-én 800 órától 1600 óráig.

Az akcióban részt nem vevő lakóktól pedig kérjük, hogy fokozottabban ügyeljenek Dunaújváros tisztaságára, hiszen Dunaújváros a miénk, a lakóké.

Az akció ideje: 2017. szeptember 16-22.

Kérjük, aki teheti, tartson velünk!

A szervezők nevében tisztelettel:

Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó, Környezetvédelmi vezető-főtanácsos

2017. szeptember 20.

„Virágos Dunaújvárosért 2017.”

Hírkép: „Virágos Dunaújvárosért 2017.”

A Városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság, a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság egyetértésével Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere városunk települési környezetvédelmi programja, valamint az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében „Virágos Dunaújvárosért 2017.” címmel tizennyolcadik alkalommal versenyt ír ki a dunaújvárosi lakosság számára.

2017. március 20.

Tájékoztató - az e-papír szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről

Az elektronikus ügyintézés azon beadványok esetében is lehetővé vált, melyek eddig csak papír alapon voltak benyújthatóak.

2018. április 23.

TÁJÉKOZTATÓ - 2018. január 1-jét követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyek elektronikus ügyintézésének általános szabályairól

2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés nem csupán lehetőség az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára, hanem általános érvényű kötelezettség.

2018. március 6.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1) bekezdése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

2018. január 16.

Tájékoztató az építményadóban bekövetkezett adókötelezettséget érintő változások bejelentési határidejéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága szeretné felhívni a lakosság, az adózók és könyvelőik figyelmét, hogy az építményadóban fontos határidő közeleg, ugyanis azon adózók, tulajdonosok, haszonélvezők, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen – adóztatást is érintő – változás történt 2017. évben, azt 2018. január 15-ig kell bejelenteniük önkormányzati adóhatóságunk felé.

A bejelentés módja ez évtől megváltozott, az adókötelezettséggel kapcsolatos változásokat az adóbevallást felváltó adatbejelentés formájában kell közölniük az érintetteknek.

Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot (2018. január 1.) szerint keletkezik. Így, ettől az időponttól nyílik meg a bejelentés teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet megelőző évben történt változásról az adóév első napját követő 15 napon belül kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni. Az adókötelezettséget érintő változás lehet például: a vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb..

Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót, és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli adatbejelentési kötelezettség. Az eladó esetében a bejelentés benyújtásával kerül megszüntetésre az adókötelezettség az adott építmény vonatkozásában, míg a vevő esetében az adatbejelentése alapján állapítja meg adóhatóságunk az építményadót.

Önkormányzati Adóhatóság

2018. január 10.

REKLÁMHORDOZÓK ÉPÍTMÉNYADÓZTATÁSA

Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény - figyelemmel a településkép védelmi szempontokra, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel összefüggésben, az önkormányzatok adóztatási mozgásterének bővítése érdekében – módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A módosítás következtében a Htv. 2018. január 1-jétől kiegészült a 11/A. §-sal, melynek értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

2018. január 3.

Közeledik az iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje

Fontos bevallási határidő következik, ezért szeretnénk emlékeztetni a Dunaújvárosban vállalkozási tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásokat, valamint a könyvelőket, hogy a 2016. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások teljesítésének határideje 2017. május 31. napja.

2017. május 16.

FELHÍVÁS

Önkormányzati adóhatóságunk kéri a Tisztelt Adózókat és Könyvelőket, hogy a hibás iparűzési adóbevallások elkerülése érdekében a Dunaújváros Megyei Jogú Város Adóhatósága által rendszeresített, elektronikusan kitölthető, ellenőrzött helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt használják. Az adózóknak 2017. január 1-jétől módjukban áll, hogy az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségeiket elektronikus úton az állami adó- és vámhatóság (NAV) felé is teljesíthessék. Fenti lehetőség azonban nem jelenti azt, hogy megszűnt volna az az eljárási rend miszerint az adózónak az iparűzési adóbevallását közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania.

2017. február 15.

TÁJÉKOZTATÓ a súlyos mozgáskorlátozott személyek és egyéb fogyatékossággal élő adóalanyok gépjárműadó mentességének 2017. január 1-jei változásáról

2017. január 1-jétől a mentességre jogosultak köre bővül az egyéb fogyatékossággal élő személyekkel (pl. autista, látás- hallássérült). Ezen felül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

2017. január 10.
Együttműködés az együttnevelésért pályázat