Tanácskozás - 2021.04.30.

Sorszám

Előterjesztés címe

Döntés

1.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet

2.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló .../2021. (.......) önkormányzati rendelete megalkotására

12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet

3.

Javaslat a Dunaújváros, Semmelweis utca 4. 1. 1. szám alatti egy + fél lakószobás, önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelöléséről

Nem született döntés.

4.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

462/2021. (V.11.) határozat

5.

Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 2020. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

427/2021. (V.6.) határozat

6.

Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft.-nek a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyeréséhez szükséges döntés meghozatalára

428/2021. (V.6.) határozat

7.

Javaslat a rekultivált hulladéklerakó hatósági határozat alapján történő kétszeri hatósági kaszálásának megrendelésére és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő szolgáltatási szerződés aláírására

424/2021. (V.6.) határozat

8.

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására

425/2021. (V.6.) határozat

9.

Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 8. sz. módosítására

454/2021. (V.10.) határozat

10.

Javaslat a közterületről elszállított járművek esetében értékbecslő kiválasztására és egyszeri megbízására

485/2021. (V.17.) határozat

11.

Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2021. április-december hónap –megkötésére

420/2021. (V.6.) határozat

12.

Javaslat Dunaújváros területén forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének, kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, parkolóhely kialakításának és korlát cseréjének munkálataira

451/2021. (V.10.) határozat

13.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátása kapcsán

Nem született döntés.

14.

Javaslat Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és Táncsics M. u. 8/a. szám alatt telepített elektromos gépjármű töltőberendezések üzemeltetési szerződésének és elekromobilitás szolgáltatási szerződésének megkötésére

419/2021. (V.5) határozat

15.

Javaslat 1 db urnafal kivitelezésére a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában

422/2021. (V.6.) határozat

16.

Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó munkáira

456/2021. (V.10.) határozat

17.

Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására az Aranyvölgyi út és az új Vasmű út közötti parkos területen

431/2021. (V.6.) határozat

18.

Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére

430/2021. (V.6.) határozat

19.

Javaslat egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítására

453/2021. (V.10.) határozat

20.

Javaslat a 14. számú gyermek háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés megkötésére

455/2021. (V.10.) határozat

21.

Javaslat a háziorvosi, fogorvosi körzetekben leselejtezett hulladék elszállítására irányuló keretszerződés megkötésére

452/2021. (V.10.) határozat

22.

Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

Nem született döntés.

23.

Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 2020. évi munkájáról

436/2021. (V.7.) határozat

24.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

488/2021. (V.17.) határozat

25.

Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

487/2021. (V.17.) határozat

26.

Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

486/2021. (V.17.) határozat

27.

Javaslat DMJV Polgármesterének 1198/2020. (XII.16.) határozata módosítására és szerződéskötésre a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközséggel

489/2021. (V.17.) határozat

28.

Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

439/2021. (V.10.) határozat

29.

Javaslat jelzálogszerződés és adásvételi szerződés módosítás megkötésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel (volt Bánki iskola-Mobilcsarnok)

460/2021. (V.11.) határozat

30.

Javaslat a 2021. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett dunaújvárosi vízilabdázók jutalmazására

450/2021. (V.10.) határozat

31.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Park Center 1 MVM Next Energia Szolgáltató Zrt. optikai ellátásához (Loxton Kft. kérelme)

461/2021. (V.11.) határozat

32.

Javaslat használaton kívüli eszközök visszavételére a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumtól és azok átadására a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek

429/2021. (V.6.) határozat

 

33.

Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelme elbírálására

438/2021. (V.10.) határozat

34.

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2020. évi ellentételezés-felhasználás elfogadására és tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

458/2021. (V.11.) határozat és 459/2021. (V.11.) határozat

35.

Javaslat a Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület részére nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

445/2021. (V.10.) határozat

36.

Javaslat a DRAGON STEEL Sportegyesület részére nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

440/2021. (V.10.) határozat

37.

Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére nyújtott 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

446/2021. (V.10.) határozat

38.

Javaslat a Duna-parti Tenisz Klub Egyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás megtárgyalására

421/2021. (V.6.) határozat

39.

Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület részére nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

441/2021. (V.10.) határozat

40.

Javaslat a Carissa Sportegyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

468/2021. (V.12.) határozat

41.

Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület részére nyújtott 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

469/2021. (V.12.) határozat

42.

Javaslat a Dunaújvárosi Regionális Egészségmegőrző és Szabadidős Szolgáltató Sportegyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

470/2021. (V.12.) határozat

43.

Javaslat a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére nyújtott 750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

471/2021. (V.12.) határozat

44.

Javaslat az „S.K.A.H.” Duna Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

472/2021. (V.12.) határozat

45.

Javaslat a „Mozdulj Diák!” Diák Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

443/2021. (V.10.) határozat

46.

Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesülete részére nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

447/2021. (V.10.) határozat

47.

Javaslat a Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány részére nyújtott 750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

448/2021. (V.10.) határozat

48.

Javaslat a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

442/2021. (V.10.) határozat

49.

Javaslat a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány részére nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

444/2021. (V.10.) határozat

50.

Javaslat a Pentele Modellező Sportegyesület részére nyújtott 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

449/2021. (V.10.) határozat

51.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Tóth Árpád utca 1. sz. 961/2 B hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

52.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 730/249/M hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

426/2021. (V.6.) határozat

53.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3611 helyrajzi számú ingatlan megosztására

432/2021. (V.6.) határozat

54.

Javaslat a Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés véleményezésére

433/2021. (V.6.) határozat

55.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 324/1, 325/5-6 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezésére

482/2021. (V.13.) határozat

56.

Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

457/2021. (V.11.) határozat

  • Frissítve: 2021. június 2.
  • Létrehozva: 2021. június 2.