Hírek

Egyenlő Bánásmód Hatóság - Felhívás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálata felhívja a lakosság figyelmét, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete  vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri, keressék fel a hatóság munkatársait.

2013. január 9.

Oldalak