Önkormányzat

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Iktatószám Támogatott neve Székhelye Kérelem célja Támogatás összege Támogatási szerződéskötés időpontja
Tartalom csoport: 

Oldalak