Tanácskozás - 2021.03.18.

Sorszám

Előterjesztés címe

Döntés

1.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 25/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet hatályon kívül helyezve.

2.

Javaslat a Szófia Kiadói Kft. részére Molnár Réka: Amerre a hattyúk szállnak című regénye kiadására nyújtott 200.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására

225/2021. (III.18.) határozat

3.

Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Intézmény mellett felállítandó, zene iránti elkötelezettséget kifejező lakatok elhelyezésére szolgáló jel elkészítésére nyújtott 500.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására

226/2021. (III.18.) határozat

4.

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

240/2021. (III.19.) határozat

5.

Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére 2020. évben megítélt maximum 1.000.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására

227/2021. (III.18.) határozat

6.

Javaslat a Szent István utca elnevezésének megerősítésére

228/2021. (III.18.) határozat

7.

Javaslat a 0103/10 és 0110/5 helyrajzi számú külterületi utcák egyesítésére és elnevezésére és a 0110/38 helyrajzi számú külterületi közterület elnevezésére

229/2021. (III.18.) határozat

8.

Javaslat az MMK Nonprofit Kft.-vel 2017. évben kötött Közművelődési megállapodás módosítására

230/2021. (III.18.) határozat

9.

Javaslat Közfeladat-ellátási szerződés megkötésére a Modern Művészetért Közalapítvánnyal és az 1998-ban megkötött Megállapodás megszüntetésére

231/2021. (III.18.) határozat

10.

Javaslat a CityRocks Kft.-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítására

232/2021. (III.18.) határozat

11.

Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására

díjazottak számáról: 243/2021. (III.19.) határozat

díj adományozásáról: 244/2021. (III.19.)

díjazottak számáról: 316/2021. (IV.6.) határozat

díj adományozásáról: 317/2021. (IV.6.) határozat

12.

Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány között létrejött bérleti szerződés 1. sz. módosítására

276/2021. (III.24.) határozat

13.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok elbírálására

213/2021. (III.17.) határozat

214/2021. (III.17.) határozat

14.

Javaslat a dunaújvárosi 4. számú háziorvosi körzetbe orvosi eszköz beszerzésére

246/2021. (III.19.) határozat

15.

Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződések megkötésére

241/2021. (III.19.) határozat

16.

Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2020. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására

245/2021. (III.19.) határozat

17.

Javaslat a 12. számú fogorvosi körzetben található, dr. Kecskés Borbála tulajdonát képező berendezések megvásárlására

256/2021. (III.22.) határozat

18.

Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

242/2021. (III.19.) határozat

19.

Javaslat dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan elidegenítésére

267/2021. (III.22.) határozat

20.

Javaslat a Panoráma u. 6. szám alatti sporttelep, valamint a 365/9 hrsz. alatt található műfüves pályák ingyenes használatba adásáról a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére

290/2021. (III.25.) határozat

21.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 42/36/A/1 és a dunaújvárosi 42/36/A13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan – Dunaújváros, Dózsa György út 4/c. (Tojásház)

270/2021. (III.23.) határozat

22.

Javaslat a Gurics György Birkózó Diák Sportegyesület részére nyújtott 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának elfogadására

249/2021. (III.19.) határozat

23.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Városréti utca 9. sz. 2359/4 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

396/2021. (IV.28.) határozat

24.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, 6-os számú főút és a Neumann János utca közötti kerékpárút szélesítéséhez, gyalogátkelők és járda építéséhez (Fejér Európa Kft. kérelme)

248/2021. (III.19.) határozat

25.

Javaslat a Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

273/2021. (III.23.) határozat

26.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Kajszi út 8. sz. 5539 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

399/2021. (IV.28.) határozat

27.

Javaslat kártérítési igény elbírálására

263/2021. (III.22.) határozat

28.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Kőműves utca 3. sz. 132/3 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

401/2021. (IV.28.) határozat

29.

Javaslat a Dunaújváros belterület 87/5/A/41 helyrajzi számú – természetben a 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszint “felülvizsgálat alatt” található – 116 m2 területű “egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

264/2021. (III.22.) határozat

30.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Téglaégető dűlő 3. sz. ingatlan szabadvezetékes villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

400/2021. (IV.28.) határozat

31.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Tövis köz 3819 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kftr. kérelme)

398/2021. (IV.28.) határozat

32.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Verebély László utca 11. sz. 778/7 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

397/2021. (IV.28.) határozat

33.

Javaslat az Icon Lounge & Cafe üzemeltetője, a SZATNER-UNITY Kft. által fizetendő bérleti díj elengedésére

266/2021. (III.22.) határozat

34.

Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan elidegenítésére

265/2021. (III.22.) határozat

35.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazására

289/2021. (III.25.) határozat

36.

Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel a helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés véleményezésére

269/2021. (III.23.) határozat

37.

Javaslat Serfőző Anikó szakember lakás bérleti szerződésének hosszabbításáról

296/2021. (III.25.) határozat

38.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által használt, a Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság irodaházában – Dunaújváros, Devecseri utca 2. – lévő helyiségek haszonkölcsönére vonatkozó határozat (408/2011. (VII.07.) KH.) aktualizálására és a rezsi költségek számlázásával kapcsolatos döntésre

254/2021. (III.22.) határozat

 

39.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére – a nemzetiségi önkormányzat feladatellátását segítő – egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtására

253/2021. (III.22.) határozat

40.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai által használt irodáházában – Dunaújváros, Római krt. 38/B. – ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz gyűjtése és kezelése szolgáltatásra mellékszolgáltatási szerződés kötésére

255/2021. (III.22.) határozat

41.

Javaslat DMJV Közgyűlése 376/2020. (IX.29.) határozata hatályon kívül helyezésére, valamint DMJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában fennálló megbízási szerződés módosítására, és DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatával közérdekű munka végrehajtása tárgyában együttműködési megállapodás megkötésére

234/2021. (III.18.) határozat

42.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 380/2013. (IX.19.) határozatának hatályon kívül helyezésére, új közfoglalkoztatás támogatási és együttműködési feltételek elfogadására a 2021. évre

236/2021. (III.18.) határozat

43.

Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2021.” virágosítási verseny megrendezésére és a verseny nyerteseinek a díjak megrendelése céljából az ajánlattevők körének meghatározására

237/2021. (III.18.) határozat

44.

Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – Helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” projekt kidolgozandó helyi klímastratégia megalkotása érdekében

221/2021. (III.18.) határozat

45.

Javaslat a 2021. évi, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázaton való indulásra, a pályázati önrész biztosítására, a tervezői feladatok ellátására vállalkozó kiválasztására

217/2021. (III.18.) határozat

46.

Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” című projektben a 2020. II. és 2021. I. félévben megvalósítandó kisrendezvények és a 2021. márciusi zárókonferencia szervezése tárgyban kötött szerződés 1. módosítására

216/2021. (III.18.) határozat

47.

Javaslat Az Építészeti – Műszaki Tervtanács feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződés 1. sz. módosítására

268/2021. (III.22.) határozat

48.

Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 7. sz. módosítására”

218/2021. (III.18.) határozat

49.

Javaslat a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírására

220/2021. (III.18.) határozat

50.

Javaslat a 2021. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák összegére

222/2021. (III.18.) határozat

51.

Javaslat a Dózsa György út – Baracsi út – Tűzállói út kereszteződésében lévő körforgalmú csomópontban, a Dózsa György útról a Baracsi útra vezető közvetlen jobbra forduló sáv tervezésére

251/2021. (III.22.) határozat

52.

Javaslat Dunaújváros közvilágítási hálózatának a fő közlekedési útvonalak mentén történő szabványos fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

223/2021. (III.18.) határozat

53.

Javaslat a „Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése” tárgyban kötött tervezési szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására

252/2021. (III.22.) határozat

54.

Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 322/2020. (IX.17.) határozata módosítására és szerződéskötésre a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközséggel

233/2021. (III.18.) határozat

55.

Javaslat a 451/21/B/40 és a 451/21/B/41 hrsz. alatt felvett (Római körút 45. pinceszinten található) ingatlanok bérbeadására

275/2021. (III.23.) határozat

56.

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút fejlesztése Dunaújvárosban” projekt tervezési feladataira DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés 8. sz. módosítására

219/2021. (III.18.) határozat

57.

Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2021. április-december hónap - megkötésére

224/2021. (III.18.) határozat

  • Frissítve: 2021. április 30.
  • Létrehozva: 2021. április 29.