fő tartalom

Tanácskozás - 2021.04.09.

Sorszám

Előterjesztés címe

Döntés

1.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

11/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelet

2.

Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új rendelet megalkotására

10/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelet

3.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének az avar és kerti hulladékégetés szabályairól szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelete megalkotására

9/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelet

4.

Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására

383/2021. (IV.20.) határozat

384/2021. (IV.20.) határozat

5.

Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására

345/2021. (IV.16.) határozat

346/2021. (IV.16.) határozat

6.

Javaslat a 2021. év első újszülöttje egyösszegű, egyszeri vissza nem térítendő pénzbeli támogatásáról és a vissza nem térítendő támogatási szerződés megkötéséről

369/2021. (IV.19.) határozat

7.

Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének („Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia ellátása”) eredményeként megkötött szerződés módosítására

358/2021. (IV.19.) határozat

8.

Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul és a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása c. projektek kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására

336/2021. (IV.14.) határozat

9.

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálatára

337/2021. (IV.14.) határozat

 

10.

Javaslat Dunaújváros Kandó Kálmán téren történő beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

381/2021. (IV.20.) határozat

11.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátása kapcsán

Nem született döntés.

12.

Javaslat a 2020. évi víz-csatorna-szennyvíztisztító közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződés 1. számú módosítására

335/2021. (IV.14.) határozat

13.

Javaslat az Alkotás u. 7. szám alatti orvosi rendelőket érintő áramszolgáltatási díj megosztási megállapodás elfogadására

360/2021. (IV.19.) határozat

14.

Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás módosítására

361/2021. (IV.19.) határozat

15.

Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet között a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás módosítására

362/2021. (IV.19.) határozat

16.

Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés módosítására, valamint javaslat a visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési rendeletében való tervezésére

363/2021. (IV.19.) határozat

17.

Javaslat a „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társaság részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására

375/2021. (IV.20.) határozat

18.

Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai egységei 2020. évi munkájának értékelésére

376/2021. (IV.20.) határozat

19.

Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel

386/2021. (IV.21.) határozat

20.

Javaslat az „Ússz, Hogy Utolérjenek!” Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításának elfogadására

355/2021. (IV.19.) határozat

21.

Javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés módosítására

356/2021. (IV.19.) határozat

22.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2976/53 helyrajzi számú ingatlan megosztására

370/2021. (IV.19.) határozat

23.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dunapataj 4077 helyrajzi számú, Szelidi tavi üdülő hasznosítására

Nem született döntés.

24.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Császár Tanyák utca 5. sz. 2293/6 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

 

25.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Dunaújváros, Venyimi utca 8. sz. 1027 hrsz.-ú ingatlan kapubehajtó/útcsatlakozásának létesítéséhez (P-Holding Kft. kérelme)

364/2021. (IV.19.) határozat

26.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 730/314/G hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban

365/2021. (IV.19.) határozat

27.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dunaújváros 730/424 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására

379/2021. (IV.20.) határozat

28.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 730/47/A hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

367/2021. (IV.19.) határozat

29.

Javaslat a Dunaújváros belterület 94/A/3 helyrajzi számú – természetben a 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 44. szám földszint “felülvizsgálat alatt” található – 18 m2 területű “üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadására kiírt pályázat értékeléséről

373/2021. (IV.20.) határozat

30.

Javaslat kártérítési igény elbírálására

374/2021. (IV.20.) határozat

31.

Javaslat a Hard Dog Race Kft. részére nyújtandó 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolására – utólagos finanszírozás

Nem született döntés.

32.

Javaslat a Királysakk Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolására

353/2021. (IV.16.) határozat

 

33.

Javaslat a Kőrösi Diákalapítvány részére nyújtott 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolására

354/2021. (IV.16.) határozat

34.

Javaslat a Pentele Természetjáró Egyesület részére nyújtott 190.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolására

351/2021. (IV.16.) határozat

35.

Javaslat „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

357/2021. (IV.19.) határozat

36.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló szakember- és szociális bérlakások elidegenítésére

Nem született döntés.

37.

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV Zrt.-vel a Dózsa György úti kerékpárút vonatkozásában

380/2021. (IV.20.) határozat

38.

Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó ajánlatok bekérésére

388/2021. (IV.22.) határozat

39.

Javaslat Dunaújváros 1956-os emlékmű zöldterület felújítási, valamint a Városháza tér előtti kazetták növénypótlási munkálataira

389/2021. (IV.22.) határozat

40.

Javaslat a Bölcsődék Igazgatóság Dunaújváros Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

377/2021. (IV.20.) határozat

41.

Javaslat a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség részére nyújtott 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolására

352/2021. (IV.16.) határozat

42.

Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség részére nyújtott 2.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolásának elfogadására

350/2021. (IV.16.) határozat

43.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Csabagyöngye utca 3073/22 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

44.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Ezüstfenyő utca 2981/5 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

45.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Mohácsi utca 7. sz. 2146/1 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

46.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú módosítására

359/2021. (IV.19.) határozat

47.

Javaslat Fabó Éva emléktárgyainak a Fabó Éva Sportuszodában történő elhelyezésére

368/2021. (IV.19.) határozat

48.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3371/3 helyrajzi számú ingatlan megosztására

371/2021. (IV.19.) határozat

49.

Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére nyújtott 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás-felhasználás elszámolásának megtárgyalására

349/2021. (IV.16.) határozat

50.

Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására

344/2021. (IV.16.) határozat

51.

Javaslat az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosítására

347/2021. (IV.16.) határozat

52.

Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2021. évi nyári gyerektáborainak támogatására irányuló pályázat kiírására

348/2021. (IV.16.) határozat

53.

Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére nyújtott támogatás elszámolására

372/2021. (IV.19.) határozat

54.

Javaslat a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

Nem született döntés.

  • Frissítve: 2021. április 30.
  • Létrehozva: 2021. április 29.