Tanácskozás - 2021.05.21.

Sorszám

Előterjesztés címe

Döntés

1.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

532/2021. (V.26.), 533/2021. (V.26.), 534/2021. (V.26.), 535/2021. (V.26.) határozatok

2.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

467/2021. (V.12.) határozat

3.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról” szóló 13/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Nem született döntés.

4.

Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására és változtatási tilalom elrendelésére az Egyetem városrészben (rendelet)

581/2021. (V.28.) határozat

5.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelete megalkotására

18/2021. (V.26.) számú önkormányzati rendelet

6.

Javaslat TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett célterületi szakmai vezető feladatok ellátásának szüneteltetésére

Nem született döntés.

7.

Javaslat mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetésére Dunaújváros 2976/52 hrsz.-ú telket érintően

584/2021. (V.28.) határozat

8.

Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Pitypang köz által érintett magántelkeken

583/2021. (V.28.) határozat

9.

Javaslat Kandó Kálmán tér környékének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására

582/2021. (V.28.) határozat

10.

Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, parkolóhely átalakításának és szervizút helyreállításának munkálataira

Nem született döntés.

11.

Javaslat kültéri fitnesz eszközök telepítésére Dunaújváros, Bocskai István utca 3/1 hrsz. alatt található közpark területén

Nem született döntés.

12.

Javaslat a Dózsa György út – Baracsi út – Tűzállói út kereszteződésében lévő körforgalmú csomópontban, a Dózsa György útról a Baracsi útra vezető közvetlen jobbra forduló sáv tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

547/2021. (V.27.) határozat

13.

Javaslat az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződése szélesítésének tervezése kapcsán az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására

541/2021. (V.26.) határozat

14.

Javaslat a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátására vállalkozási szerződés aláírására

546/2021. (V.27.) határozat

15.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal építésének kivitelezésére

Nem született döntés.

16.

Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/284-16/2021. számú javaslatának megtárgyalására

Nem született döntés.

17.

Javaslat Gombos István képviselő úr indítványával kapcsolatos döntéshozatalra

Nem született döntés.

18.

Javaslat a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

Nem született döntés.

19.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 254/2021. (III.22.) határozata módosítására

567/2021. (V.27.) határozat

20.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 629/2018. (XI.15.) határozatának módosítására

574/2021. (V.28.) határozat

21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat bekérésére

575/2021. (V.28.) határozat

22.

Javaslat a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség támogatására

Nem született döntés.

23.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására

Nem született döntés.

24.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatására

Nem született döntés.

25.

Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 411/2020. (X.15.) határozata módosítására

Nem született döntés.

26.

Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2021. évi nyári gyerektáborainak támogatására

Nem született döntés.

27.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverét biztosító szerződés megszüntetésére

Nem született döntés.

28.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés megkötésére

Nem született döntés.

29.

Javaslat a 12., 14., 15., és 25. számú felnőtt háziorvosi körzeteket érintő vízdíj megosztási megállapodás megszüntetésére

Nem született döntés.

30.

Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet fogászati kezelőegység karbantartására

Nem született döntés.

31.

Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Nem született döntés.

32.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására

545/2021. (V.27.) határozat

33.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

542/2021. (V.26.) határozat

34.

Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

544/2021. (V.26.) határozat

35.

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2020. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására

543/2021. (V.26.) határozat

36.

Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnok és egyes sportingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról

Nem született döntés.

37.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (S.Sz.)

Nem született döntés.

38.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (K.G.)

Nem született döntés.

39.

Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolója elfogadására és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

530/2021. (V.26.), 531/2021. (V.26.) határozatok

40.

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2020. évi beszámolójának elfogadására és a vezető tisztségviselő megválasztására

512/2021. (V.26.) és 513/2021. (V.26.) határozatok

41.

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadására és felügyelőbizottsági tagok, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására

525/2021. (V.26.), 526/2021. (V.26.), 527/2021. (V.26.), 528/2021. (V.26.), 529/2021. (V.26.) határozatok

42.

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, illetve tisztségviselők megválasztására

514/2021. (V.26.) és 515/2021. (V.26.) határozatok

43.

Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének elfogadására és tisztségviselők kinevezésére

518/2021. (V.26.), 519/2021. (V.26.), 520/2021. (V.26.), 521/2021. (V.26.), 522/2021. (V.26.), 523/2021. (V.26.) határozatok

44.

Javaslat a DV N Zrt. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, tisztségviselők megválasztására

516/2021. (V.26.), 517/2021. (V.26.) határozatok

45.

Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának elfogadására és könyvvizsgáló, felügyelőbizottsági tagok és ügyvezető megválasztására és új Közfeladat ellátási szerződés és támogatási szerződés megkötésére

506/2021. (V.26.), 507/2021. (V.26.), 508/2021. (V.26.), 509/2021. (V.26.), 510/2021. (V.26.), 511/2021. (V.26.) határozatok

46.

Javaslat a Sukothai Team Box Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására, valamint az egyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

47.

Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításának elfogadására

Nem született döntés.

48.

Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2. szám alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan társasházzá történő alakításához szükséges geodéziai munkák ellenértékének biztosítására

569/2021. (V.27.) határozat

49.

Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím akkreditációjához szükséges csatlakozási nyilatkozat aláírására

Nem született döntés.

50.

Javaslat a dunaújvárosi 168/3/D/10 hrsz.-ú ingatlant terhelő jelzálog törlésére

568/2021. (V.27.) határozat

51.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 42/4/T hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

Nem született döntés.

52.

Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. „f.a.” működésének helyreállítására, és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgálató Kft. részletfizetési kérelmének elfogadására

Nem született döntés.

53.

Javaslat a 2021. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó határozat módosítására és kiegészítésére

Nem született döntés.

54.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Ukrán Kultúra Alapítvány székhelyhasználatához

Nem született döntés.

55.

Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében kisajátítási eljárást megelőző vételi ajánlat tételére

Nem született döntés.

56.

Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 451/33/C/15. hrsz.-ú, természetben a Fáy András utca 3. szám pinceszintjén található, 55 m2 nagyságú, „raktár” megnevezésű ingatlan hasznosítására

Nem született döntés.

57.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Szalki-sziget Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtéséhez és a város közcsatorna hálózatával való összekötéséhez

Nem született döntés.

58.

Javaslat a Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület részére nyújtott 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

59.

Javaslat a Dunaújvárosi Kulturális és Hagyományőrző Íjász Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

60.

Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület részére nyújtott 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

61.

Javaslat a Dunaújvárosi Atlétikai Club részére nyújtott 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

62.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke II városrészben E.ON 0,4 kV-os (KIF) oszlopsoron Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel elhelyezéséhez (KZ VILL Kft. kérelme)

Nem született döntés.

63.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke tér 3. sz. 685/5 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

  • Frissítve: 2021. június 2.
  • Létrehozva: 2021. június 2.