fő tartalom

Belső Kontroll Felelős és nemzetiségi ügyintéző

Ügyintéző: Dr. László Borbála
Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „B” épület II. emelet 201. iroda

Telefon: 06-25/544-202
E-mail: laszlo.borbala@dunaujvaros.hu

A Belső Kontroll Felelős és Nemzetiségi Ügyintéző feladatai:

Belső kontroll felelős feladatkörében:

 • A jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos intézkedéseket előkészíti, az előírt intézkedések megvalósítását koordinálja és nyomon követi.
 • Az integrált kockázatkezelési rendszert koordinálja.
 • A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Hivatal szervezeti egységei ügyrendjének, valamint ezen dokumentumok szükség szerinti módosítását előkészíti.
 • Részt vesz a Hivatal egészét, vagy több szervezeti egységét érintő belső szabályzatok kidolgozásában.
 • Elvégzi az Önkormányzat, a Hivatal működésére vonatkozó belső szabályzatok jóváhagyás előtti törvényességi felülvizsgálatát, azok nyilvántartását.
 • Külső szervek által végzett ellenőrzésekről összesített nyilvántartást vezet.
 • A feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztések előkészíti.
 • Ellátja az egyes belső szabályzatokban számára meghatározott feladatokat.

Nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó feladatkörben:

 • Ellátja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítésében, valamint vezeti üléseinek jegyzőkönyveit.
 • Együttműködik és segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzatok nemzetközi kapcsolataik szervezésében, lebonyolításában.

Adatvédelmi feladatkörében:

 • Ellátja a Hivatal adatvédelmi felelősi feladatait.
 • Frissítve: 2023. február 1.
 • Létrehozva: 2020. szeptember 22.