Belső kontrollfelelős és nemzetiségi ügyintéző

Ügyintéző: Dr. László Borbála
Telefon: 06-25/544-202
E-mail: laszlo.borbala@dunaujvaros.hu

A Belső kontrollfelelős és nemzetiségi ügyintéző feladatai:

13.1. Belső kontroll felelős feladatkörében:

13.1.1. A jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos intézkedéseket előkészíti, az előírt intézkedések megvalósítását koordinálja és nyomon követi.

13.1.2. Az integrált kockázatkezelési rendszert koordinálja.

13.1.3. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Hivatal szervezeti egységei ügyrendjének, valamint ezen dokumentumok szükség szerinti módosítását előkészíti.

13.1.4. Részt vesz a Hivatal egészét, vagy több szervezeti egységét érintő belső szabályzatok kidolgozásában.

13.1.5. Elvégzi az Önkormányzat, a Hivatal működésére vonatkozó belső szabályzatok jóváhagyás előtti törvényességi felülvizsgálatát, azok nyilvántartását.

34.1.6. Külső szervek által végzett ellenőrzésekről összesített nyilvántartást vezet.

13.1.7. A feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztések előkészíti.

13.1.8. Ellátja az egyes belső szabályzatokban számára meghatározott feladatokat.

13.2. Nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó feladatkörben:

13.2.1. Ellátja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

13.2.2. Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítésében, valamint vezeti üléseinek jegyzőkönyveit.

13.2.3. Együttműködik és segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzatok nemzetközi kapcsolataik szervezésében, lebonyolításában.

13.3. Adatvédelmi feladatkörében:

13.3.1. Ellátja a Hivatal adatvédelmi felelősi feladatait.

  • Frissítve: 2021. január 5.