fő tartalom

Lejárt határidejű 2020-as pályázatok

Pályázat megnevezése Közzétevő intézmény Pályázat, Álláshirdetés Beadási határidő
Nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátása DMJV Önkormányzata, Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2024. 05. 07.
A 2400 Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatti Mondbach kúria épületegyüttesben található vendéglátó egység bérbeadása és kávézóként üzemeltetése DMJV Önkormányzata 2024. 05. 06.
Iskolaorvos munkakör betöltésére Egészségmegőrzési Központ 2024. 03. 31.
Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérbeadása DMJV Önkormányzata 2024. 01. 15.
A közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda irodavezetői feladatainak ellátására Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. 01. 15.
Dunaújváros belterület 774/3. helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 3. található – 827 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése, bérleti joggal terhelten DMJV Önkormányzata 2023. 12. 31.
Közigazgatási hatósági ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatal 2023. 12. 08.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára DMJV Önkormányzata 2023. 11. 07.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan DMJV Önkormányzata 2023. 11. 07.
Az Intercisa Múzeum (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.) vezető állású munkavállaló (igazgató) beosztásának betöltése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 08. 31.
Dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz. ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/B. 4/1. szám alatt található, 32 m2 nagyságú, 1 szobás lakás vagyonrészekből erre eső 128/13812 eszmei hányadrész elidegenítése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 08. 20.
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetése, igazgatói beosztás betöltése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 07. 13.
kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 05. 25.
Üres és rossz műszaki állapotú lakások piaci elven történő bérbeadására - 2023 Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 04. 30.
Településrendezési ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 04. 20.
Településrendezési ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 03. 20.
Adóügyi ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 02. 23.
DMJV közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására DMJV Önkormányzata 2022. 09. 29.
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) vezetésére, magasabb vezetői megbízással történő betöltésére DMJV Önkormányzata 2022. 08. 01.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Önkormányzata 2022. 07. 22.
Dunaújvárosi 3680/3 hrsz.-ú ingatlanból a mellékelt változási vázrajzon 3680/6 hrsz.-mal jelölt, 2958 m2 nagyságú, kivett véderdő megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 06. 20.
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére, intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátása DMJV Önkormányzata 2022. 06. 06.
adóügyi ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 05. 31.
számviteli ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 05. 31.
Szalki-sziget 3351/hrsz-en található felújított vendéglátó egységeire, és a benne található bútorzatra, gépi és egyéb eszközökre vonatkozó határozott idejű, 5 évre szóló bérleti jogviszony létrehozása DVG Zrt. 2022. 05. 15.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 02. 14.
Birtokvédelmi és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 02. 14.
Dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, természetben Álmos u. 8. szám alatt található – a teljes 5647 m2 területből Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 1920 m² területű "kivett épület, udvar" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/55 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 3961 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/56 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 2007 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 3992 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/57 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 1600 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros, Erkel kert 7.3/1 szám alatt található, 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakás a hozzátartozó pincerekesz, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből erre eső 204/77.924 eszmei hányadrész elidegenítése DMJV Önkormányzata 2021. 12. 15.
Dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz. ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/B. 4/1. szám alatt található, 32 m2 nagyságú, 1 szobás lakás vagyonrészekből erre eső 128/13812 eszmei hányadrész elidegenítése DMJV Önkormányzata 2021. 12. 15.
Dunaújvárosi 23 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám u. 5. szám alatt található, korábban korházként, kollégiumként üzemelő ingatlan értékesítése DVG Zrt. 2021. 11. 26.
Bölcsödevezető beosztás ellátása - Zengő-Bongó Bölcsöde Bölcsödék Igazgatósága Dunaújváros 2021. 11. 22.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára DMJV Önkormányzata 2021. 11. 05.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan DMJV Önkormányzata 2021. 11. 05.
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása DMJV Önkormányzata 2021. 10. 31.
Dunaújvárosi 23 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám u. 5. szám alatt található, korábban korházként, kollégiumként üzemelő ingatlan értékesítése DVG Zrt. 2021. 10. 25.
Dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 hrsz. szám alatt található, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan bérbeadása DMJV Önkormányzata 2021. 10. 20.
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására DMJV Önkormányzata 2021. 10. 01.
Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény (2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) vezetésére, intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátása DMJV Önkormányzata 2021. 09. 03.
Dunaújváros belterület 481/8/A/11 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros belterület, Weiner Tibor körút 1. szám pinceszintjén található, 15 m² területű "szárító" megnevezésű ingatlan értékesítése. DMJV Önkormányzata 2021. 08. 31.
Dunaújváros 1825/10 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros Pincesoron található – 606 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése. DMJV Önkormányzata 2021. 08. 31.
Hétszinvirág Bölcsöde Bölcsödevezető beosztás ellátása Bolcsödék lgazgatósága Dunaújváros 2021. 06. 30.
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása DMJV Önkormányzata 2021. 06. 30.
Dunaújváros 730/424 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Béke körúton található – 1712 m² területű "kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 05. 31.
Villamos energiai ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2021. 04. 30.
Nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátása Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. 04. 30.
Dunaújváros 717 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 hrsz. szám alatt található, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 04. 20.
Dunaújváros 2976/18 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, 5647 m2 nagyságú osztatlan közös tulajdonú, belterületi ingatlanból 1973 m2 nagyságú földterületrész és a rajta található felépítmény együttes értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 04. 15.
Dunaújváros 1445 hrsz.-ú, Petőfi S. u. 21. szám alatt található, 1431 nm nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése. DMJV Önkormányzata 2021. 03. 22.
Dunaújváros 94/A/3 hrsz.-ú, Szórád Márton út 44. szám földszinti „üzlethelyiség” ingatlan bérbeadása DMJV Önkormányzata 2021. 03. 22.
Dunaújváros 2252 helyrajzi számon nyilvántartott, 189 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 02. 26.
dunaújvárosi 87/5/A/41 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása DMJV Önkormányzata 2021. 02. 22.
Igazgatói álláshely betöltése - József Attila Könyvtár Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. 12. 30.
Bölcsődevezető munkakör betöltése Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2020. 11. 20.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 11. 16.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan DMJV Önkormányzata 2020. 11. 05.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára DMJV Önkormányzata 2020. 11. 05.
dunaújvárosi 2976/54 hrsz.-ú ingatlan pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 11. 02.
Dunaújváros belterület 94/A/3 hrsz.-ú, 18 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása DMJV Önkormányzata 2020. 10. 30.
Fabó Éva Sportuszoda büfé bérbeadása DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2020. 10. 22.
dunaújvárosi 2718 hrsz.-ú ingatlan pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 10. 19.
dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 10. 15.
dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 10. 15.
dunaújvárosi 2637/2 helyrajzi számú ingatlan 17-17 m² nagyságú garázsainak és 17 m² nagyságú raktárának pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 10. 14.
dunaújvárosi 2637/2 helyrajzi számú ingatlan 42 m² nagyságú raktárának pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 10. 14.
Dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 10. 02.
Intézményvezető munkakör - Útkeresés Segítő Szolgálat DMJV Önkormányzata 2020. 09. 11.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 08. 19.
Dunaújvárosi Kalandpark bérlése DMJV Önkormányzata 2020. 08. 17.
A dunaújvárosi 52 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 08. 14.
általános üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 07. 15.
Pályázatot a sportszervezetek és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására DMJV Önkormányzata 2020. 07. 15.
villanyszerelő, karbantartó munkakör betöltése DVG Zrt. 2020. 07. 12.
Bölcsödevezető beosztás ellátása Bölcsödék Igazgatósága Dunaújváros 2020. 07. 10.
Motorfűrész kezelő DVG Zrt. 2020. 07. 01.
Damilos fűkaszás DVG Zrt. 2020. 07. 01.
Járdatakarító gépkezelő DVG Zrt. 2020. 06. 30.
A dunaújvárosi 372/21 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett telephely megnevezésű 16.910 m2 nagyságú ingatlan értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 05. 29.
A dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z.u. 52. sz. alatt található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 05. 29.
Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérbeadása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 05. 15.
Adóügyi ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 04. 17.
Pályázat a nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátására Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2020. 04. 17.
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 04. 15.
Damilos fűkaszás - munkakör betöltése DVG Zrt. 2020. 03. 31.
"Hajléktalanok Átmeneti Otthona " ingatlan tulajdonjogának értékesítése DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2020. 03. 31.
Birtokvédelmi és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 03. 25.
ALJEGYZŐI munkakör/állás betöltése Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. 03. 20.
Egészségnevelő munkakör betöltése Egészségmegőrzési Központ 2020. 03. 01.
Pályázat a 2400 Dunaújváros, Lőtér utca 716 hrsz. ingatlan 700 m² nagyságú területének bérbeadása 2 év határozott időtartamra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 02. 24.
Pályázat a Fabó Éva Sportuszoda büfé hasznosítására, bérbeadására DVG Zrt. 2020. 02. 14.
Pályázat a Juharos étterem hasznosítására, bérbeadására DVG Zrt. 2020. 02. 14.
JEGYZŐI munkakör/állás betöltése Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. 02. 14.
Pályázat Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérletére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 01. 31.