fő tartalom

Közigazgatási Osztály

Osztályvezető: Radák Kálmán
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, III. emelet, 301. iroda
Telefon: 06-25/ 544-337
E-mail: radak.kalman@dunaujvaros.hu

Közigazgatási osztály ügyintézőinek telefonszámai:

Hagyatéki ügyekben: 544-201; 544-337; 544-380
Birtokvédelmi ügyekben: 544-337; 544-380
Önkormányzati bérlakással kapcsolatos ügyekben: 544-101; 544-342
Anyakönyvi ügyekben: 544-103; 544-357;
544-216; 544-295
Ipari és kereskedelmi ügyekben, zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatban, szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban: 544-373
Ügyfélszolgálat: 544-344; 544-333

Vásárok, piacok, kereskedelmi üzletek, ipari telephelyek, zenés-táncos rendezvények, kereskedelmi szálláshelyek listája >>

A Közigazgatási Osztály feladatai

Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával, cseréjével kapcsolatos feladatkörében:

 • Ellátja a bérbevételi ajánlatokkal, a bérbeadói hozzájárulások, nyilatkozatok megtételével, a lakásbérleti szerződés megkötésével, a lakásbérleti szerződés felmondásával, a lakáscserékkel kapcsolatos helyi rendeletben meghatározott előkészíti feladatokat.
 • Vezeti a helyi lakásrendeletben meghatározott nyilvántartásokat.
 • Jóváhagyásra előkészíti a tartási szerződéseket, ellenőrzi azok megvalósulását.
 • A lakás kezelőjének bevonásával elvégzi a bérlemények évenkénti ellenőrzését.

Hatósági igazgatás feladatkörében:

 • Ellátja a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos eljárás lefolytatásának előkészítését.
 • Intézi a birtokvédelmi ügyeket.
 • Végzi a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.
 •  A kereskedelmi, valamint ipari és szolgáltató tevékenységet folytatókkal kapcsolatban nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.
 • Az üzleti célú, nem üzleti célú, valamint magánszálláshely szolgáltatókkal kapcsolatban nyilvántartásba vételi eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.
 • A zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatban engedélyezési eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.
 • Közreműködik a hatósági bizonyítványok kiállításában.
 • Végzi a közköltséges temetések ügyintézését.
 • Végzi a hirdetmények kifüggesztését, valamint azok kormányzati portálra és helyi honlapra történd felhelyezését, záradékolását.
 • Kezeli a talált tárgyakat.

Anyakönyvezési és családi események szervezése feladatkörben:

 • Végzi az anyakönyvezéssel kapcsolatos tevékenységet.
 • Gondoskodik az anyakönyvi események és az anyakönyvi bejegyzést nem igénylő családi események (névadó, jubileumi esküvő, házassági nyilatkozat megerősítése) szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
 • Honosítási eljárással (állampolgársági eskü vagy fogadalom) kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gyermekek családjogi helyzetének rendezése során
  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
  • képzelt apa adatainak bejegyzése
  • képzelt szülök adatainak megállapítása
  • gyermek családi és utónevének megállapítása

Egyéb feladatkörben:

 • Működteti az ügyfélszolgálatot, ennek keretében általános tájékoztatást nyújt az érdeklődő állampolgárok számára.
 • Előkészíti a feladatköréhez tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára meghatározott feladatokat.
 • Frissítve: 2023. február 1.
 • Létrehozva: 2013. január 31.