fő tartalom

Lejárt határidejű 2014-es pályázatok

Pályázat megnevezése Közzétevő intézmény Pályázat, Álláshirdetés Beadási határidő
”Munkahelyteremtő pályázat” DMJV Önk. (Innopark Nkft., mint döntés előkészítésében közreműködő és befogadó szerv ) 2014. 12. 30.
Szaktanácsadó Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2014. 11. 25.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára 2014/2015. tanév második és 2015/2016. tanév második félévére vonatkozóan Dunaújváros MJV Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2014. 11. 07.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatást kezdeni kívánok tanulók számára 2015-ös évre Dunaújváros MJV Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2014. 11. 07.
Sportlétesítmények bérleti díjának pályázati támogatása Dunaújváros MJV Önkormányzata 2014. 10. 30.
Szaktanácsadó munkakör Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2014. 10. 26.
Karbantartó álláshely (határozatlan idejű) Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2014. 10. 01.
Gazdasági vezető József Attila Könyvtár 2014. 09. 01.
Közalkalmazotti jogviszony (Szakképzettség: szociális munkás) Útkeresés Segítő Szolgálat 2014. 08. 14.
Főkönyvi könyvelő József Attila Könyvtár 2014. 08. 01.
Bölcsődevezető pályázat Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros - Makk Marci Bölcsőde 2014. 07. 01.
Kisgyermeknevelő álláshely betöltése Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2014. 06. 15.
belső kontrollrendszer felelős munkakör Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. 06. 10.
jogi ügyintézői munkakör betöltése DMJV PmH Gazdasági Igazgatóság, Vagyonkezelési Osztály 2014. 06. 10.
egyházi ifjúsági szervezetek támogatása Dunaújváros MJV polgármestere, a Gazdasági és Területfejlesztési bizottság, a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok bizottság és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyetértésével 2014. 04. 25.
nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátására DMJV Önk. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága 2014. 04. 10.
Jegyzői munkakör/állás betöltése Dunaújváros MJV Polgármestere 2014. 04. 04.
Pályázati kiírás javítási munkákra (részletek a csatolt dokumentumban) DMJV PMH Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 2014. 03. 17.
DMJV Önkormányzat tulajdonában álló dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz-ú, 160 m2 nagyságú, természetben a Dunaújváros, Táncsics 3/A . szám alatti helyiség adás-vétele DMJV Önkormányzat 2014. 02. 28.
beruházási és fejlesztési jogi ügyintéző munkakör Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. 02. 20.
közalkalmazott (gyógypedagógiai és mentálhigiénés asszisztens) Útkeresés Segítő Szolgálat 2014. 02. 01.
Projekt Irodavezető Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. 01. 06.