fő tartalom

Lejárt határidejű 2017-es pályázatok

Pályázat megnevezése Közzétevő intézmény Pályázat, Álláshirdetés Beadási határidő
Nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátása DMJV Önkormányzata, Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2024. 05. 07.
A 2400 Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatti Mondbach kúria épületegyüttesben található vendéglátó egység bérbeadása és kávézóként üzemeltetése DMJV Önkormányzata 2024. 05. 06.
Iskolaorvos munkakör betöltésére Egészségmegőrzési Központ 2024. 03. 31.
Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérbeadása DMJV Önkormányzata 2024. 01. 15.
A közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda irodavezetői feladatainak ellátására Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. 01. 15.
Dunaújváros belterület 774/3. helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 3. található – 827 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése, bérleti joggal terhelten DMJV Önkormányzata 2023. 12. 31.
Közigazgatási hatósági ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatal 2023. 12. 08.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára DMJV Önkormányzata 2023. 11. 07.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan DMJV Önkormányzata 2023. 11. 07.
Az Intercisa Múzeum (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.) vezető állású munkavállaló (igazgató) beosztásának betöltése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 08. 31.
Dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz. ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/B. 4/1. szám alatt található, 32 m2 nagyságú, 1 szobás lakás vagyonrészekből erre eső 128/13812 eszmei hányadrész elidegenítése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 08. 20.
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetése, igazgatói beosztás betöltése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 07. 13.
kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 05. 25.
Üres és rossz műszaki állapotú lakások piaci elven történő bérbeadására - 2023 Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. 04. 30.
Településrendezési ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 04. 20.
Településrendezési ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 03. 20.
Adóügyi ügyintéző munkakör betöltése Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2023. 02. 23.
DMJV közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására DMJV Önkormányzata 2022. 09. 29.
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) vezetésére, magasabb vezetői megbízással történő betöltésére DMJV Önkormányzata 2022. 08. 01.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Önkormányzata 2022. 07. 22.
Dunaújvárosi 3680/3 hrsz.-ú ingatlanból a mellékelt változási vázrajzon 3680/6 hrsz.-mal jelölt, 2958 m2 nagyságú, kivett véderdő megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 06. 20.
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére, intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátása DMJV Önkormányzata 2022. 06. 06.
adóügyi ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 05. 31.
számviteli ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 05. 31.
Szalki-sziget 3351/hrsz-en található felújított vendéglátó egységeire, és a benne található bútorzatra, gépi és egyéb eszközökre vonatkozó határozott idejű, 5 évre szóló bérleti jogviszony létrehozása DVG Zrt. 2022. 05. 15.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 02. 14.
Birtokvédelmi és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2022. 02. 14.
Dunaújvárosi 2976/55 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 3961 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 3992 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/56 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 2007 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, természetben Álmos u. 8. szám alatt található – a teljes 5647 m2 területből Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 1920 m² területű "kivett épület, udvar" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 2976/57 hrsz.-ú, természetben az Északi Ipari Parkban található – 1600 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2022. 01. 31.
Dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros, Erkel kert 7.3/1 szám alatt található, 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakás a hozzátartozó pincerekesz, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből erre eső 204/77.924 eszmei hányadrész elidegenítése DMJV Önkormányzata 2021. 12. 15.
Dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz. ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/B. 4/1. szám alatt található, 32 m2 nagyságú, 1 szobás lakás vagyonrészekből erre eső 128/13812 eszmei hányadrész elidegenítése DMJV Önkormányzata 2021. 12. 15.
Dunaújvárosi 23 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám u. 5. szám alatt található, korábban korházként, kollégiumként üzemelő ingatlan értékesítése DVG Zrt. 2021. 11. 26.
Bölcsödevezető beosztás ellátása - Zengő-Bongó Bölcsöde Bölcsödék Igazgatósága Dunaújváros 2021. 11. 22.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára DMJV Önkormányzata 2021. 11. 05.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan DMJV Önkormányzata 2021. 11. 05.
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása DMJV Önkormányzata 2021. 10. 31.
Dunaújvárosi 23 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám u. 5. szám alatt található, korábban korházként, kollégiumként üzemelő ingatlan értékesítése DVG Zrt. 2021. 10. 25.
Dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 hrsz. szám alatt található, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan bérbeadása DMJV Önkormányzata 2021. 10. 20.
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására DMJV Önkormányzata 2021. 10. 01.
Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény (2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) vezetésére, intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátása DMJV Önkormányzata 2021. 09. 03.
Dunaújváros belterület 481/8/A/11 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros belterület, Weiner Tibor körút 1. szám pinceszintjén található, 15 m² területű "szárító" megnevezésű ingatlan értékesítése. DMJV Önkormányzata 2021. 08. 31.
Dunaújváros 1825/10 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros Pincesoron található – 606 m² területű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan értékesítése. DMJV Önkormányzata 2021. 08. 31.
Hétszinvirág Bölcsöde Bölcsödevezető beosztás ellátása Bolcsödék lgazgatósága Dunaújváros 2021. 06. 30.
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása DMJV Önkormányzata 2021. 06. 30.
Dunaújváros 730/424 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Béke körúton található – 1712 m² területű "kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 05. 31.
Villamos energiai ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2021. 04. 30.
Nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátása Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. 04. 30.
Dunaújváros 717 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 hrsz. szám alatt található, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 04. 20.
Dunaújváros 2976/18 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, 5647 m2 nagyságú osztatlan közös tulajdonú, belterületi ingatlanból 1973 m2 nagyságú földterületrész és a rajta található felépítmény együttes értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 04. 15.
Dunaújváros 1445 hrsz.-ú, Petőfi S. u. 21. szám alatt található, 1431 nm nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése. DMJV Önkormányzata 2021. 03. 22.
Dunaújváros 94/A/3 hrsz.-ú, Szórád Márton út 44. szám földszinti „üzlethelyiség” ingatlan bérbeadása DMJV Önkormányzata 2021. 03. 22.
Dunaújváros 2252 helyrajzi számon nyilvántartott, 189 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2021. 02. 26.
dunaújvárosi 87/5/A/41 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása DMJV Önkormányzata 2021. 02. 22.
Igazgatói álláshely betöltése - József Attila Könyvtár Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. 12. 30.
Bölcsődevezető munkakör betöltése Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2020. 11. 20.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 11. 16.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan DMJV Önkormányzata 2020. 11. 05.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára DMJV Önkormányzata 2020. 11. 05.
dunaújvárosi 2976/54 hrsz.-ú ingatlan pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 11. 02.
Dunaújváros belterület 94/A/3 hrsz.-ú, 18 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása DMJV Önkormányzata 2020. 10. 30.
Fabó Éva Sportuszoda büfé bérbeadása DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2020. 10. 22.
dunaújvárosi 2718 hrsz.-ú ingatlan pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 10. 19.
dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 10. 15.
dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 10. 15.
dunaújvárosi 2637/2 helyrajzi számú ingatlan 42 m² nagyságú raktárának pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 10. 14.
dunaújvárosi 2637/2 helyrajzi számú ingatlan 17-17 m² nagyságú garázsainak és 17 m² nagyságú raktárának pályázata DMJV Önkormányzata 2020. 10. 14.
Dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 10. 02.
Intézményvezető munkakör - Útkeresés Segítő Szolgálat DMJV Önkormányzata 2020. 09. 11.
Anyakönyvvezető munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 08. 19.
Dunaújvárosi Kalandpark bérlése DMJV Önkormányzata 2020. 08. 17.
A dunaújvárosi 52 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése DMJV Önkormányzata 2020. 08. 14.
általános üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 07. 15.
Pályázatot a sportszervezetek és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására DMJV Önkormányzata 2020. 07. 15.
villanyszerelő, karbantartó munkakör betöltése DVG Zrt. 2020. 07. 12.
Bölcsödevezető beosztás ellátása Bölcsödék Igazgatósága Dunaújváros 2020. 07. 10.
Damilos fűkaszás DVG Zrt. 2020. 07. 01.
Motorfűrész kezelő DVG Zrt. 2020. 07. 01.
Járdatakarító gépkezelő DVG Zrt. 2020. 06. 30.
A dunaújvárosi 372/21 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett telephely megnevezésű 16.910 m2 nagyságú ingatlan értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 05. 29.
A dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z.u. 52. sz. alatt található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 05. 29.
Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérbeadása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 05. 15.
Adóügyi ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 04. 17.
Pályázat a nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátására Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2020. 04. 17.
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 04. 15.
Damilos fűkaszás - munkakör betöltése DVG Zrt. 2020. 03. 31.
"Hajléktalanok Átmeneti Otthona " ingatlan tulajdonjogának értékesítése DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2020. 03. 31.
Birtokvédelmi és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltése DMJV Polgármesteri Hivatala 2020. 03. 25.
ALJEGYZŐI munkakör/állás betöltése Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. 03. 20.
Egészségnevelő munkakör betöltése Egészségmegőrzési Központ 2020. 03. 01.
Pályázat a 2400 Dunaújváros, Lőtér utca 716 hrsz. ingatlan 700 m² nagyságú területének bérbeadása 2 év határozott időtartamra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 02. 24.
Pályázat a Fabó Éva Sportuszoda büfé hasznosítására, bérbeadására DVG Zrt. 2020. 02. 14.
Pályázat a Juharos étterem hasznosítására, bérbeadására DVG Zrt. 2020. 02. 14.
JEGYZŐI munkakör/állás betöltése Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. 02. 14.
Pályázat Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérletére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 01. 31.
A dunaújvárosi 132/3/R/18 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Kőműves utca 13. szám pinceszintjén található – 12 m² területű „műhely” megnevezésű ingatlan értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 12. 27.
A dunaújvárosi 87/5/A/41 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Október 23. tér 8. földszint “felülvizsgálat alatt” található, 116 m2 nagyságú, “egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 12. 27.
A dunaújvárosi 451/33/C/16 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Fáy András utca 3. szám pinceszintjén található – 9 m² területű "szárító" megnevezésű ingatlan értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 12. 27.
A dunaújvárosi 2976/53 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 7568 m2 nagyságú ingatlan értékesítése. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 12. 15.
Dunaújváros közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 11. 06.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. 11. 05.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. 11. 05.
Pályázat a sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására a 2020-as évre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 10. 31.
A dunaújvárosi 2976/45 hrsz.és a 2976/50 hrsz. alatt nyilvántartott,természetben Dunaújváros, Északi Ipari Parkban található ingatlanok együttes értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 10. 30.
Nyilvános pályázat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 10. 11.
Pályázat a sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 09. 30.
A dunaújvárosi 2976/44 hrsz. alatt nyilvántartott, 2192 m2 nagyságú földterület és a rajta található 2420 m2 nagyságú (hasznos alapterület 2107 m2) felépítmény együttes értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 07. 26.
A dunaújvárosi 2976/52 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú ingatlan értékesítése. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 06. 21.
dunaújvárosi 3506 hrsz.-ú ingatlan pályázata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 06. 20.
Pályázat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek támogatására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 05. 06.
Pályázat szociális és egészségügyi szervezetek támogatására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 05. 06.
dunaújvárosi illetékességű egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 05. 06.
A dunaújvárosi 2976/52 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú ingatlan értékesítése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 04. 26.
DUNAÚJVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT 2019 Dunaújváros MJV Polgármestere 2019. 04. 24.
Adóügyi ügyintéző munkakör Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala 2019. 04. 15.
Nyári napközis tábor feladatainak ellátása Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2019. 04. 12.
Pályázat sportszervezetek és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 02. 28.
gazdasági ügyintéző / gazdasági koordinátor Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Útkeresés Segítő Szolgálat 2019. 02. 25.
Városháza B épület földszinti Kávézó bérbeadása Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 02. 10.
a Dunaújváros belterület 173/7/A/27 hrsz. alatt felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Vasmű út 17/1. pinceszint „felülvizsgálat alatt” található – 10 m² területű „szárító” megnevezésű ingatlan értékesítése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 01. 31.
Pályázati felhívás - Lőtér üzemeltetése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. 01. 31.
Pályázat intézményigazgatási ügyintéző munkakör betöltésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. 01. 10.
A dunaújvárosi 2976/53 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 7568 m2 nagyságú ingatlan értékesítése Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 12. 20.
Pályázat adóellenőri munkakör betöltésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. 12. 10.
A dunaújvárosi 717 hrsz. alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan 2019. január 1-től kezdődően 5 év határozott időre történő üzemeltetése. Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 11. 30.
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2018. 11. 13.
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2018. 11. 13.
sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatása (elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására) Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 10. 31.
Az Intercisa Múzeum igazgató beosztás ellátására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 09. 21.
Dunaújváros MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló megadott ingatlan értékesítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 08. 31.
Dunaújváros MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló megadott ingatlan részének értékesítésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 08. 21.
Pályázat a József Attila Könyvtár Dunaújváros olvasószolgálat könyvtáros, informatikus-könyvtáros munkakör betöltésére József Attila Könyvtár - Dunaújváros 2018. 07. 27.
József Attila Könyvtár Dunaújváros olvasószolgálat könyvtáros asszisztens munkakör betöltésére József Attila Könyvtár - Dunaújváros 2018. 07. 27.
Álláshely meghirdetése - Bölcsődék Igazgatósága - FESTŐ munkakör Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2018. 07. 22.
Pályázat Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézó bérletére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 07. 20.
Pályázat a dunaújvárosi 2976/52 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 07. 20.
ESZI intézményvezetői pályázat Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 06. 08.
Pályázat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató beosztás betöltésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 06. 08.
Pályázat az Egészségmegőrzési Központ intézményvezető álláshely betöltésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 06. 08.
Dunaújváros MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló megadott ingatlan értékesítésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 05. 18.
Dunaújváros MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1/1 arányú tulajdonában álló megadott ingatlanok értékesítésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 05. 07.
Pályázat a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek számára nyári gyermek táboraik támogatásához Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 05. 02.
Dunaújváros MJV Jegyzője pályázatot hirdet költségvetési és pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 04. 30.
Pályázat szociális és egészségügyi szervezetek támogatására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 04. 20.
Pályázat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek támogatására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 04. 20.
Dunaújváros MJV Önkormányzata pályázati felhívása az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 04. 11.
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet pályázatot hirdet a nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2018. 04. 06.
Dunaújvárosi közművelődési pályázat 2018 Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 03. 28.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 03. 14.
A Dunaújvárosban működő sportszervezetek és sportegyesületek működésének támogatása Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 02. 28.
A dunaújvárosi 16/4/A/18 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Dunaújváros, Bólyai János u. 1. szám alatt található 48 m² nagyságú pincehelyiség értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 02. 23.
Dunaújváros MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2018. 02. 23.
Pályázat egészségnevelő munkakör betöltésére Egészségmegőrzési Központ 2017. 12. 31.
pályázati koordinációs ügyintéző munkakör betöltésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. 12. 15.
Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére (2976/40 hrsz.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 12. 15.
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. 11. 07.
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. 11. 07.
Pályázat sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák támogatására elkülönített összeg elnyerése, illetve célirányos felhasználása Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 10. 31.
Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére (2976/31 hrsz., 2976/45 hrsz.) Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 10. 27.
Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére (52 hrsz.) Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 10. 20.
Makk Marci Bölcsőde, Bölcsődevezető beosztás ellátására Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2017. 10. 17.
Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére (3331/22 hrsz.) Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 10. 13.
Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére (1485/1 hrsz., 1485/2 hrsz.) Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 10. 02.
Pályázat Településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. 08. 31.
Pályázat Bölcsődék Igazgatóságának igazgatói munkakörének betöltésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 07. 07.
Pályázat egészségnevelő munkakör betöltésére Egészségmegőrzési Központ 2017. 06. 30.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a a 70/100 arányú tulajdonában álló alábbi ingatlan értékesítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 06. 16.
Pályázati felhívás a sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 06. 10.
Ajánlatkérés sportingatlanok üzemeltetésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 06. 02.
1 fő ápoló gondozó Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 2017. 06. 01.
Pénzügyi ügyintéző/főkönyvi könyvelő Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. 05. 29.
Pályázat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek támogatására Dunaújváros MJV Polgármestere - az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének kikérése mellett 2017. 05. 22.
Pályázat szociális és egészségügyi szervezetek támogatására Dunaújváros MJV Polgármestere - a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének kikérése mellett 2017. 05. 22.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló ingatlan értékesítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 04. 21.
DUNAÚJVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT 2017. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2017. 04. 20.
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet pályázatot hirdet a nyári napközis tábor vezetői feladatainak ellátására Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. 04. 07.
személyügyi referens - (felsőfokú) Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017. 04. 05.
személyügyi referens - (középfokú) Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017. 04. 05.
pénzügyi referens - (középfokú) Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017. 04. 05.
pénzügyi referens - (felsőfokú) Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017. 04. 05.
2 fő pályázati referens Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017. 04. 05.
Dunaújváros MJV Önkormányzata pályázatot ír ki a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői állásának betöltésére Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. 03. 31.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet sportszervezetek és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 03. 31.
Dunaújvárosi illetékességű egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a Gazdasági és Területfejlesztési, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyetértésével 2017. 03. 31.
Igazgató álláskör betöltése Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2017. 03. 06.
A dunaújvárosi 2718 hrsz. alatt nyilvántartott, 453 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 02. 28.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló alábbi ingatlan értékesítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 02. 17.