Emberség és előítélet / Holokauszt vagonkiállítás - Múzeumpedagógiai oktatási projekt

Hírkép: Emberség és előítélet / Holokauszt vagonkiállítás - Múzeumpedagógiai oktatási projekt

Az Élet Menete Alapítvány az idei évben is Novák Ilona múzeumpedagógus vezetésével holokauszt vándor-vagonkiállítást szervez az ország egész területén. Egy korabeli marhavagont rendeztek be, amit a MÁV segítségével és támogatásával körbevisznek az országban és igyekeznek minél több fiatalnak megmutatni, bemutatni, önkéntes tárlatvezetőikkel. A tavalyi évben akadálymentesítették a vagont, amelyben így a különféle fogyatékossággal élők számára is elérhetővé válnak az információk. Az idei évben Dunaújvárosba is ellátogat a kiállítás (városunk a 69. város, ahová ellátogat a kiállítás), a dunaújvárosi pályaudvaron lesz megtekinthető 2015. március 16-20. között. A kiállítás szervezői szeretnék, ha minél több iskolához, diákhoz is eljutna az információ, és minél többen megtekinthetnék ezt az ingyenes kiállítást, akár egy rendhagyó történelem óra keretében. A kiállítás hivatalos megnyitója 2015. március 16-án hétfőn 11:00 órakor lesz. A kiállítást Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester úr nyitja meg.

Emberség és előítélet

Holokauszt vagonkiállítás

Múzeumpedagógiai oktatási projekt

Célok:  A  holokauszt  vagonkiállítás  projekt  célja,  a  holokauszt  történelmi  tényeivel megismertesse a fiatalokat, és ez által az emberségre nevelje őket. A vagonban a rendhagyó történelemórán konkrét emberi sorsok, élettörténetek révén, pozitív példát kapnak, miként lehet embernek maradni minden körülményben. Az erőszak, a gyűlölet és a bosszú soha nem lehet megoldás. A vagonkiállítás múzeumpedagógiai projekt az emberségre nevel!

Idén akadálymentesítettük a kiállítást, így elérhetővé vált a különféle fogyatékossággal élők számára is a vagon és az abban található információk.

Élettörténetek:

-Schwarcz Sándor, Debrecen (a vagonban látható a 18 éves jobbhátvéd fotója)

-Peterfreund István, Miskolc (testvérével ikerként túlélték Dr. Mengele kínzásait, a szovjet katonák

fotózták le őket, amikor az auschwitzi haláltáborból jönnek ki)

-Serebrenik Nelli, Újvidék (a fotón szerető családjával 2 éves és 4 hónapos kisfiával és férjével és

édesanyjával látható, amikor még együtt volt a család, édesanyját Auschwitzban ölték meg, férjét és

2 kisgyermekét a Dunába lőtték.)

A kezdetek:

Egyetemista diákok kerestek meg 2004-ben, hogy szeretnének mementót állítani a holokauszt magyarországi áldozatainak. A MÁV-tól kaptunk egy korabeli vagont, amit annak idején deportálásra használtak. Kutatást végeztem és a kiállítást, annak installációját megterveztem. A Magyar Nemzeti Múzeumban Hadtörténeti Múzeumban kutatási engedélyt kaptam. A 25 képet több százból választottam ki. Korabeli gőzmozdony zakatolás és zajok felvételét kaptam a Közlekedési Múzeumtól. Először 2004 novemberében Debrecenben, Kecskeméten és Budapesten járt a vagon. A vagon bérleti költségét és egyéb kiadásokat, festék, stb. pályázati pénzből tudtuk fizetni. Elhatároztam, hogy ennek a kiállításnak együtt kell maradnia és a vagont tovább kellene vinni, végigutaztatni az országon.  A MÁV ezt a vagont ki akarta selejtezni és megsemmisíteni. Megkértem a MÁV felső vezetését, hogy őrizzék meg nekem erre a célra a marhavagont, amíg megoldást találok a folytatásra.

Majd 2005-ben szponzorokat kerestem, a budapesti Holokauszt Emlékközpont támogatásával

2005 novemberében 1 hónapon keresztül a budapesti Keleti pályaudvaron a 10. vágányon fogadta a látogatókat. Egyetemista, és főiskolás diákok segítségével tartottunk tárlatvezetéseket az ide érkező iskolás csoportoknak.

2006-ban megismerkedtem “Az Élet Menete Alapítvánnyal”, annak vezetőjével,  Gordon Gáborral, aki támogatta ezzel kapcsolatos terveimet. Önkéntesként csatlakoztam az alapítványhoz. Az alapítvány céljaiba és terveibe beilleszkedett a vagonkiállítás projekt és 2007. március 1-től országjáró körútra indult a vagon.

Azóta 66 városban 120.580 diák látta és vett részt egy rendhagyó történelemórán a vagonban. Hosszú távú célunk, hogy szeretnénk végigutaztatni a vagonkiállítást az országon. Sikerült elérni, hogy a MÁV, „Az  Élet  Menete”  Alapítványnak  adományozta  a  korabeli  vagont,  így  az megmenekült a megsemmisítéstől és tovább tudott közlekedni az országban. A miskolci Tiszavas Járműjavító most már TS Hungária Járműjavító saját költségén elvégezte a szükséges felújítást és a műszaki vizsgáját a vagonnak. Nagyon rossz állapotban volt, de még helyre lehetett hozni. A vagon műszaki vizsgája belföldön 8 évig lehetővé teszi annak közlekedését vasúti síneken.

A teherkocsi így korabeli külsőt kapott, annak megfelelően barnára festették, így még hitelesebb

lett. A vagon oldalán a kötelező feliratok is a korabeli követelményeknek megfelelő lett.

Azóta is minden télen a miskolci Járműjavítóban tárolják fedett helyen a kocsit, hogy az állaga ne romoljon tovább. Ezen kívül minden évben, a kötelező műszaki ellenőrzést és a szükséges javításokat elvégzik. Mindezért nem kérnek pénzt. Nélkülük és a MÁV nélkül nem működne a projekt nagyban hozzájárulnak, hogy ilyen sikeres. Minden segítséget és támogatást korlátlanul megadnak az alapítvány részére, ami szükséges a működéshez.

Az indulás: A vagon 2007. március 1-én nyilvános sajtótájékoztatót követően, indult országjáró körútjára. Folyamatosan járjuk az országot a kiállítással. A projektet önkéntesekkel működtetjük. Diákok,  pedagógusok  és  más  foglalkozásúak,  akik  fontosnak  érzik,  támogatják  munkánkat. Szívesen fogadunk minden segítséget.

 

Az  adott  városok  polgármesterei  nyitják  meg  az  első  napon  a  kiállítást  és  az  összes  oktatási intézményben tanuló diákokat elhozzák a rendhagyó történelemórára. A MÁV ZRt. és a Rail Cargo Hungária Zrt.-vel történő együttműködésnek köszönhetően közlekedik vasútállomásról vasútállomásra.  2015. április 1-ig, amíg a műszaki engedélye érvényes a vagonnak, folyamatosan közlekedik Magyarországon.

Ezt a műszaki vizsgát meg lehet újítani, akár külföldre is érvényességet lehet szerezni. Terveim között szerepel, hogy a határontúli  Magyarország  területére  is  elmenjen  a  vagon.  Erdély, a Felvidék, Délvidék, Ukrajna magyarok lakta területeiről is deportáltak.

Az Élet Menete Alapítványnak 2006-óta dolgozok önkéntesként, múzeumpedagógus, és projektvezető. Magát a projektet 2004-ben indítottam el Budapesten, ahol először a Keleti- pályaudvaron mutathattuk meg az érdeklődőknek.

2014-ben a kiállítást akadálymentesítettük, átalakítottuk a vagont és az installációt, mely így elérhetővé vált a különféle fogyatékkal élő személyek számára is.

A kiállítás üzenete: az emberi élet tisztelete. Az ép és egészséges személyeket segíti a jobb megértésben, hogy jobban figyeljenek a körülöttük élő kisebbségekre, a körülöttük élő fogyatékkal élő embertársaikra.

Oktatási és nevelési célok:

A diákok és a pedagógusok számára kínált rendhagyó múzeumpedagógiai foglalkozások szervesen kapcsolódnak a nemzeti alaptantervhez melynek értelmében az aktív állampolgárságra és a demokráciára nevelést tűztük ki legfőbb célunknak. Nagy hangsúlyt teszünk a foglalkozásokon a személyiség és emberi jogok tiszteletére, valamint a toleranciára és az erkölcsi értékre történő nevelésre is.

Fontosnak tartjuk, a történelmi gondolkodás képességének kialakítását, fejlesztését, hogy a történelmi múlttal való találkozás, azok feldolgozása az órákon a diákok számára személyes élmény legyen.

A rendhagyó múzeumi órák további célja, hogy kézzelfoghatóvá, tegyék az iskolai órákon tanultakat. Konkrét emberi sorsok, élettörténetek bemutatása által megelevenedik a kor, amelyben akkoriban éltek az emberek, és történtek az események. Túlélők hiteles történeteinek elbeszélésekor az emberséget állítjuk eléjük követendő példaként. A fiataloknak lehetőségük van túlélőkkel, szemtanúkkal történő személyes találkozásra is, akikkel beszélgethetnek.

Ebben a munkában én Schwarcz Sándor debreceni futballista élettörténetét alkalmaztam. Az Ő élete a legalkalmasabb erre a feladatra, mert mélyen megérinti, elgondolkodtatja és emberségre neveli a fiatalokat. Én ezt a történetet kívánom továbbra is felhasználni a vagonkiállítás projektben. Az Ő „üzenete” az emberségről szól.

A vagon valamennyi állomásán az adott város helytörténetének fontos részeként, a helyi zsidóság történetét és sorsának alakulását is megismertetjük a kiállításra érkező diákokkal, együttműködve a város vezetésével és oktatási intézményeivel.

A vagonban egy időutazáson vesznek rész a diákok, aki egy debreceni futballista zsidó fiatalember sorsán keresztül betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen volt 1944-ben a gyűlölet és az elutasítás céltáblájának lenni és a történelem vasfogai között, hogyan tudott életben maradni. Tette mindezt úgy, hogy nem volt benne gyűlölet és bosszú.

A rendhagyó kiállítás a holokauszt magyarországi átfogó történetét mutatja be. A marhavagonban korabeli fotók, katonai öltözékek, bőröndök, gőzmozdony zakatolás teszik hitelessé az installációt.

Az  utazómúzeum  2007  óta  járja  az  országot  egy-egy  városban  megállva,  ahol  díjtalanul megtekinthetik a látogatók. Iskolás csoportok előzetes bejelentkezés alapján részt vehetnek egy interaktív tárlatvezetésen.

A rendhagyó történelemóra végén a diákokkal ráállunk egy-egy lábnyomra a vagonban, amit a padlózatra festettünk és így emlékezünk az abból a városból elhurcoltakra.

A projekttel a fiatalok figyelmét kívánjuk felhívni arra, hogy ne legyenek közömbösek embertársaik iránt. Ők is, mint egyének a mai társadalom részei, tőlük is függ, hogy milyen lesz ez az ország. Önállóan gondolkodjanak, merjenek véleményt nyilvánítani. Legyenek nyitottak és ne legyenek előítélettel más bőrszínű, vallású, etnikumú, stb. ember felé. A szélsőséges eszmék veszélyeire is fel kell hívni a figyelmüket, hogy ez annak idején is tragédiába vezette az országot és most is rombolja a magyar társadalmat.

Beszélnünk kell róla!  A holokauszt megtörtént. Mi más akadályozhatja meg, hogy újra megtörténjen, ha nem az oktatás és a felvilágosítás! Fontos, hogy a fiatal korosztály is hiteles képet kapjon a vészkorszak pusztításairól, s megismerve a történelmi tényeket, tanuljanak a múlt hibáiból.

Itt egy ötsoros bemutató/összefoglaló a projektről:

A rendhagyó kiállítás a holokauszt magyarországi átfogó történetét mutatja be. Az akadálymentesített marhavagonban korabeli fotók, katonai öltözékek, bőröndök, gőzmozdony zakatolás teszik hitelessé az installációt. Az utazómúzeum 2007 óta járja az országot egy-egy városban meg-megállva, ahol iskolás csoportok előzetes bejelentkezés alapján részt vehetnek egy időutazáson. Az információk hozzáférhetők a különféle fogyatékossággal élők számára is.

Novák Ilona

múzeumpedagógus, projektvezető önkéntes

Email.: ilona@eletmenete.hu Mobil.: 06 30 732 3148

http.: www.eletmenete.hu

Csatolt képek: 
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
csatolt kép
  • Frissítve: 2015. február 18.