fő tartalom

Várják a javaslatokat a pedagógus díjakra

Hírkép: Várják a javaslatokat a pedagógus díjakra

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről szóló 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendeletével

„Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díjat, „Dunaújváros Oktatásügyéért” díjat és „Pedagógus Életpályáért Emlékérem – Dunaújváros” díjat

alapított.

A Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díj adományozható azon főfoglalkozású pedagógusoknak, akik a köznevelés területén a tanulók közvetlen nevelésében és oktatásában legalább 20 éve kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet látnak el.

A Dunaújváros Oktatásügyéért díj adományozható azon főfoglalkozású pedagógusoknak és oktatási intézmény nem pedagógus dolgozóinak, akik Dunaújvárosban legalább 20 éve kiemelkedő oktató-nevelő vagy azt segítő munkát végeztek.

A Pedagógus Életpályáért Emlékérem - Dunaújváros díj adományozható minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak, akik az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett.

A díj adományozását a dunaújvárosi oktatási-nevelési intézmények dolgozói és az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan működő testületek, valamint a közgyűlés tagjai kezdeményezhetik.

A díj elhunyt személynek posztumusz elismerésként is adományozható az elhunyt személy halálát követő egy éven belül.

A rendelet 1. § (3) bekezdés értelmében a "Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" díjat egy évben legfeljebb 2 személynek, a "Dunaújváros Oktatásügyéért" díjat egy évben legfeljebb 3 személynek, a "Pedagógus Életpályáért Emlékérem - Dunaújváros" díjat egy évben legfeljebb 20 személynek lehet odaítélni.

A díjat minden év június 10-én, Apáczai Csere János születésnapján a polgármester adja át ünnepélyes keretek között. Amennyiben az átadás időpontja pihenőnapra esik, úgy a díjak átadása június 10-ét megelőző munkanapon történik.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőség szerint egy oldal terjedelemben), a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét.

A kezdeményezést 2024. március 31. napjáig írásban kell eljuttatni Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.).

A díj odaítéléséről a Közgyűlés dönt.

Kérem, hogy javaslataikat a megadott határidőig írásban szíveskedjenek megtenni.

  • Létrehozva: 2024. február 27.