fő tartalom

Felhívás "Dunaújváros Ifjúságáért" díj adományozására

Hírkép: Felhívás "Dunaújváros Ifjúságáért" díj adományozására

Várjuk a "Dunaújváros Ifjúságáért" díj adományozására vonatkozó javaslatokat!

Dunaújváros közgyűlése az ifjúsági korosztály nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek elismerésére alkotta meg a "Dunaújváros Ifjúságáért" díjat. Adományozására bárki javaslatot tehet, amelynek tartalmaznia kell a méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, az általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását. A díjat egy évben csak egy személy/közösség kaphatja meg, amely posztumusz elismerésként is adományozható az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. A korábban díjazott személyek névsora a város honlapján megtalálható.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőség szerint egy oldal terjedelemben), a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét.

A javaslatokat 2024. március 20-ig kell írásban eljuttatni, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2).

A díj odaítéléséről a Közgyűlés dönt.

  • Létrehozva: 2024. február 28.